Sex og Politikk

Skuffet over bistandskutt i revidert nasjonalbudsjett

Del

Foreningen Sex og Politikk er veldig skuffet over at verdens fattigste må betale deler av kostnadene for Norges nødvendige innsats i Ukraina og utgifter i forbindelse med økning i strømprisen.

KUTTER 50 MILLIONER: Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kutter millioner til seksualitetsundervisning. (Foto: Statsministerens kontor)
KUTTER 50 MILLIONER: Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kutter millioner til seksualitetsundervisning. (Foto: Statsministerens kontor)

Foreningen Sex og Politikk er spesielt skuffet over kutt i bistandsbudsjettets innsats rettet mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og likestilling, inkludert seksualitetsundervisningssatsinga, rammes.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de vil «styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Regjeringen vil forsterke norsk innsats, etablere nye allianser og øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter».

Dette løftet står i skarp kontrast til kuttene i støtten som regjeringen i dag har presentert.

Krigen i Ukraina og de alvorlige ringvirkningene av denne, kommer rett etter en pandemi som har hatt svært negative konsekvenser for tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Dette har resultert i en økning i tenåringsgraviditeter, jenter som faller ut av skolen, samt videreføring og potensiell økning i barneekteskap og utøvelse av andre skadelige skikker.

Sex og Politikk mener dette vil ramme arbeidet for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og spesielt målene knyttet til undervisning og likestilling.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen flere reduksjoner i Utenriksdepartementets budsjett som vil få konsekvenser for arbeidet for seksuelle rettigheter, særlig reduksjon av post 70 likestilling med 64,5 mill. kroner, og post 70 til sivilt samfunn med 208,2 millioner kroner. Dette vil ha konsekvenser for tiltak for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og seksualitetsundervisning, samt tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner og innsats mot skadelige skikker. Det er også beklagelig at støtten til UN Women foreslås redusert med 75 prosent. 

Vi vet at seksualitetsundervisning er et essensielt verktøy for å sikre kunnskap og handlingskompetanse i befolkningen. At den planlagte satsningen på seksualitetsundervisning kuttes, vil ha ringvirkninger for fremgangen i arbeidet for å sikre likestilling, nedgang i antall uplanlagte svangerskap, prevensjonstilgang og informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Daglig leder Tor-Hugne Olsen uttaler:

«Kuttene til seksualitetsundervisning på hele 50 millioner kroner og direkte kutt i likestillingsbudsjettet og støtten til sivilt samfunn er veldig skuffende. Spesielt når disse kommer mens pandemien fremdeles rammer kvinner og ungdom i mange fattige land. Norge med sine økte inntekter, bør klare tiltak i forhold til strøm og Ukraina uten at det reduserer støtten til verdens fattigste».

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KUTTER 50 MILLIONER: Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kutter millioner til seksualitetsundervisning. (Foto: Statsministerens kontor)
KUTTER 50 MILLIONER: Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kutter millioner til seksualitetsundervisning. (Foto: Statsministerens kontor)
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom