Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

Høsten 2012 fikk Kåfjord kommune overlevert ny skredrapport over flere områder med utsatt bebyggelse i kommunen.  Dette er bakgrunnen for skredvollene som nå er ferdigstilt i de 3 bygdene.

Skredsikring i Olderdalen skal hindre skade forårsaket av snøskred, ved at det er etablert en 200 meter lang og 14 meter høy fangvoll. Konstruksjonen er bygget delvis av stedlige masser, og dels av tunellmasser fra Nordnestunellen. Etter sikring er 5 hus i boligfeltet ved skolen sikret mot skred med årlig nominell sannsynlighet på 1/333. Tunellmassene er fylt i gabionkister som bygger opp en støtmur. Prosjektet har en kostnadsramme på 16,2 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2019.

Skredsikring ved Holmen skal stoppe steinsprang samt sørpeskred under Oksfjellet, ved at det er bygd en 150 meter lang og 5 meter høy fangvoll. Vollen er bygd av masser fra Nordnestunellen. Gabioner utgjør støtmur. Tiltaket sikrer en driftsbygning og et bolighus mot skred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000. Prosjektet har en kostnadsramme på 3 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2016.

Skredsikring ved Samuelsberg skal hindre skade på tettstedbebyggelse, forårsaket av snøskred. Det er bygget en fangvoll, en ledevoll samt erosjonssikring av elv som renner gjennom skredområdet.

Fangvollen er 305 m lang og 5-12 m høy, med gabionmur som de andre sikringstiltakene. Med unntak av stein brukt i gabionkistene er hele vollen er bygget av steinmasser fra Nordnestunellen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 16,6 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2019.

Etter sikring er utsatt bebyggelse, 9 boliger, sikret mot skred med årlig nominell sannsynlighet på 1/333.

NVE takker Kåfjord kommune, Statens vegvesen og underentreprenører Cocks maskinstasjon og Manndalden Maskin AS for samarbeidet.

Kontakter

Senioringeniør Tommy Johan Granheim, tlf. 99 54 27 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom