Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredfaren øker gjennom helgen i Nord-Norge og gir stor skredfare i noen regioner

Del

I Ofoten og Sør-Troms øker skredfaren til stor snøskredfare (faregrad 4) i takt med at temperatur, vind og nedbørsmengder øker lørdag. Søndag øker skredfaren til stor skredfare også i Svartisen, Salten, Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Indre Troms. Det ventes at det kan gå mange naturlig utløste skred. Enkelte skred kan bli svært store.

Økt skredfare i Ofoten og Sør-Troms lørdag 
Skredfaren øker først i Ofoten og Sør-Troms utover lørdagen. Årsaken til skredfaren er et nytt lavtrykk med mildere vær, betydelige nedbørsmengder og vind opp til storm styrke. Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Håvard Toft Larsen forklarer hvorfor dette fører til omfattende ustabile forhold.

– I fjellet ligger det allerede mye nysnø som har kommet de siste dagene. Når vinden øker utover lørdagen vil det kunne legge seg opp mye snø i bratte heng over kort tid som gir økt skredfare. En temperaturøkning utover kvelden fører til at snødekket destabiliseres ytterligere. Mildvær og regn svekker stabiliteten i snøen under mildværsgrensen. Våte og tørre flakskred kan løsne av seg selv, og vi forventer at noen skred kan bli svært store.

Økt skredfare i Nord-Norge søndag 
Søndag øker skredfaren til stor skredfare (faregrad 4) også i Salten, Svartisen, Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Indre Troms. I alle regioner i nord så kan det løsne skred av seg selv søndag. Det forventes også enkelte svært store skred.

– Mildvær, kraftig vind og nedbør øker skredfaren i Nord-Norge. I fjellet vil det kunne løsne store tørre skred fordi vinden flytter store mengder fokksnø inn i leheng, mens det kan løsne våte skred i lavlandet fordi regn og mildvær svekker snøen, sier Toft Larsen. 

Mildvær og regn fører også til fare for sørpeskred i Nordland og deler av Troms, og det er sendt ut farevarsel på gult nivå. Faren for sørpeskred vil være størst i områder der det er mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp.  

Mildvær øker faren for våte skred også i Sør-Norge 
I Hardanger, Voss, Indre Fjordane, Sunnmøre, Romsdal, Trollheimen, Jotunheimen og Indre Sogn er skredfaren betydelig. Det ventes at enkelte store våte skred kan løsne naturlig. Gjennom helgen stiger mildværsgrensa, som gjør at det kan løsne våte skred naturlig høyere til fjells. Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Håvard Toft Larsen forteller at folk som skal på tur bør være forsiktige.

– Generelt anbefaler vi å unngå terreng brattere enn 30 grader og å holde god avstand til utløpsområder. 

*********

Følg med på oppdaterte snøskredvarsler på varsom.no

Motta varsler på SMS og/eller e-post (gratis)

Følg oss på Twitter  og Facebook

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Snøskredvarslingen (NVE):
Telefon: 488 80 100, mellom klokken 07-20 alle dager, ikke SMS
E-post: snoskredvarsling@nve.no

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom