Skatteetaten

Skatteoppgjør for 1 057 milliarder – nå kommer skattelistene 

Del
Skatteoppgjøret for inntektsåret 2021 er nå ferdig for 4,9 millioner personer og 393 000 selskaper. Skattelistene blir tilgjengelige 7. desember.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2021 er nå klart og viser at cirka 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 637milliarde r i skatt og avgift på inntekt og formue.

393 000 selskaper har betalt til sammen 121 milliarder i skatt. I tillegg har petroleumsselskap betalt 299,2 milliarder i petroleumsskatt.   

Til sammenligning viste det samlede skatteoppgjøret for 2020 at 4,1 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen betalte 563 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue, mens 360 000 selskaper til sammen betalte 58 milliarder kroner i skatt. 

– Tallene viser at skatteinngangen for 2021 var betraktelig høyere enn i koronaåret 2020, som var et unntaksår. Sammenlignet med 2019 er økningen mer moderat. Unntaket er den store økningen i petroleumsskatt, som i hovedsak skyldes høyere oljepriser og de svært høye gassprisene i andre halvdel av 2021, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Skattelistene for 2021 

Skattelistene for inntektsåret 2021 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra kl. 05:00 7. desember. Stortinget har besluttet at det skal loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden desember i fjor har det vært 1,5 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 437 000 unike innlogginger. Det er litt lavere enn året før da det var 1,6 millioner søk fordelt på 620 000 unike innlogginger.

Til sammenligning var det i 2012, året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk. 

Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, sier Nina Schanke Funnemark 

Viktig å endre skattekort 

Nesten 3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen nesten 34 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 918 000 betalte restskatt på til sammen 42,9 milliarder kroner. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 11 266 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 46 562 kroner. 

Det er opplysningene i skattekortet ditt som danner grunnlaget for hvor mye skatt du skal betale. Dersom du får skatt til gode eller restskatt, kan det skyldes at informasjonen i skattekortet var feil eller at den endret seg i løpet av året.

– Det er viktig å være klar over at opplysningene i skattekortet ditt er basert på et estimat. Derfor må du selv se over at opplysningene er korrekte og gjøre eventuelle endringer i skattekortet. Da unngår du å betale for mye eller for lite skatt, og du kan når som helst justere opplysninger i skattekortet gjennom hele året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Skattekortet for 2023 blir tilgjengelig 15.desember. Les mer om skattekort her: skatteetaten.no/endre 

Du kan fortsatt endre skattemeldingen 

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør. 

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage 

Fakta: Hva inneholder skattelistene? 

Skattelistene inneholder følgende opplysninger: 

 • navn  
 • postnummer  
 • poststed  
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)  
 • nettoformue  
 • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42)   
 • beregnet skatt 

Skattelistene inneholder ikke opplysninger om: 

 • personer med sperret adresse 
 • som kan røpe et klientforhold 
 • personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang 
 • personer uten fast bopel 
 • avdøde personer  

Tallene i skattelistene er netto inntekt og netto formue. Det vil si at dersom fradrag og/eller gjeld er større enn inntekt og/eller formue, vil det stå 0 i skattelisten, gitt at det ikke skal beregnes trygdeavgift av inntekten. Du betaler trygdeavgift av lønns og pensjonsinntekter, men ikke for kapitalinntekter (for eksempel salgsgevinster, renteinntekter mv.).  

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2021

Hvert år gjør vi tilgjengelig nøkkeltall om skatteoppgjøret. Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune, blant annet hvor mange som har fått penger til gode og hvor mange som har fått restskatt.

Les mer på: skatteetaten.no/nokkeltall

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom