Skatteetaten

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

Del

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Det er krevende tider for store deler av næringslivet som nå opplever bortfall av inntekter. Vi tar derfor initiativ til å stoppe tvangsmulkt midlertidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Tvangsmulkt i a-ordningen opphører midlertidig
Skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er viktig at a-meldinger blir levert
Det er viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen.

- Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV. For at kravene kan bli behandlet så raskt som mulig, må opplysningene fra a-meldingen være oppdaterte, sier skattedirektøren.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt, selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Mer om hva A-ordningen er her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/

Tvangsmulkt for merverdiavgift stoppes midlertidig
Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Det betyr at Skatteetaten ikke vil sanksjonere hvis mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni). 

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).
- Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte.

Virksomheter som er registert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-meldingen (tidligere kalt omsetningsoppgave). Denne viser hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt.
Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai.

- Mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldingen. Vi ser at dette kan være ekstra krevende å få koordinert nå. Men husk at det likevel er veldig viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten din blir riktig, sier skattedirektøren.

Det er også mulig å søke om utsatt frist. Det gjøres enkelt på skatteetaten.no https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Last ned bilde

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom