Skatteetaten

Skatteetaten deltar bredt på Arendalsuka

Del

Under Arendalsuka i år retter Skatteetaten søkelyset på viktigheten av trygg og sikker ID, og hvordan skatt som politisk virkemiddel påvirker samfunnet.

For Skatteetaten er Arendalsuka en viktig arena der vi kan dele våre utfordringer med omverden. En rekke ledere og fagpersoner i Skatteetaten deltar i debatter og kunnskapsutveksling, og får inspirasjon som tilfører etaten nye perspektiver. Skattedirektør Hans Christian Holte deltar på en rekke utvalgte arrangementer. Det samme gjør Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats, og Marta Johanne Gjengedal, direktør for divisjon brukerdialog.

Flere av aktivitetene skjer sammen med partnerne i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som har stand på Sam Eydes plass fra mandag til fredag.

Hvordan stopper vi ID-kriminalitet?

Onsdag 14. august klokka 10 setter Skatteetaten og Politidirektoratet søkelyset på biometri og ID-kriminalitet gjennom seminaret Hvorfor er norsk identitetsforvaltning sentralt i kampen mot kriminelle? Det foregår i bystyresalen.  

Skal vi ta i bruk biometri og automatisk ansiktsgjenkjenning for å hindre at folk får sin identitet misbrukt? Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet, en av Norges fremste eksperter på ansiktssammenligning, innleder seminaret. Skattedirektør Hans Christian Holte snakker om behovet for etisk bruk av biometri og hvordan Norge vil ta i bruk nye muligheter. Seminaret avsluttes med en debatt hvor temaet er hvorfor norsk identitetsforvaltning er sentralt i kampen mot kriminelle.

Skatt som politisk verktøy

Onsdag 14. august klokka 14.45 arrangerer Skatteetaten seminaret Skatt som politisk verktøy i Bystyresalen. Skatt er et politisk verktøy som påvirker samfunnet vårt i stor grad, alt fra lemping av avgifter på elbiler, skattefritak for utleie av del av egen bolig, leterefusjon, distriktsvirkemidler og avgifter som er ment å påvirke i den ene eller andre retning. Familiemønstre, boligutbygging og næringsutvikling – alt påvirkes av hvordan skatt- og avgiftsreglene utvikles, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan kan politikk og forvaltning spille sammen for å fortsette forenklingen for enkeltpersoner og næringsliv, og hvilke dilemmaer finnes når digitalisering og forenkling møter politiske ønsker?

Hans Christian Holte, (skattedirektør), Guttorm Schjelderup (professor, NHH), Idar Kreutzer, (Finans Norge), Anita Sundal, (Virke), Haakon Riekeles, (Civita) Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda), Rigmor Aaserud, (Ap) og Vetle Wang Solheim (H) deltar. Debatten ledes av Aslak Bonde.

Får forbrukerne nok støtte?

SMSØ sitt hovedarrangement er Svarte natta, en kombinasjon av konsert og debatt i Bakgården på onsdag kveld. I år er temaet forbrukeransvar. Er det forventet at forbrukerne skal ta et større ansvar for å bekjempe svart økonomi enn tidligere, og får de den støtten de trenger? Konsert av Jonas Fjeld.

Onsdag 14. august arrangeres "Den store skattejakten". Det er et populært barnearrangement som bevisstgjør de yngste om hvordan velferdssamfunnet finansieres ved hjelp av skatter. Det starter på Torvet klokka 12.30 og ender opp på Sam Eydes plass foran kulturhuset om lag en time senere.

Torsdag 15. august klokka 10.30 arrangeres Seriøsitet i byggenæringen – hvordan finner vi tiltakene som virker? i bystyresalen. Spørsmålet som stilles er: Hvilke store endringer og hvilke nye tiltak bør utvikles for å sikre en enda mer seriøs byggenæring i fremtiden.

Arrangementer i regi av Skatteetaten og SMSØ i Arendalsuka

14. august

10.00 – 11.00

Hvorfor er norsk identitetsforvaltning sentralt i kampen mot kriminelle?

Bystyresalen, Rådhuset

Skatteetaten og Politidirektoratet

14. august

11.45 – 13.15

Skatt som politisk virkemiddel – hvordan påvirker det samfunnet?

Hvordan har skattepolitikken påvirket samfunnsutviklingen i Norge? Og hvilke dilemma finnes når digitalisering og forenkling møter politiske ønsker?

Bystyresalen, Rådhuset

Hans Christian Holte, (skattedirektør), Guttorm Schjelderup (professor, NHH), Idar Kreutzer, (Finans Norge), Anita Sundal, (Virke),

Haakon Riekeles, (Civita)

Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda)

Rigmor Aaserud, (Ap),

Vetle Wang Solheim (H),

Debatten ledes av Aslak Bonde.

14. august

12.30 – 13.20

Den store skattejakten (Barnearrangement)

Torvet - utescenen

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

14. august 21.00 – 23.15

Svarte natta Er det forventet at forbrukerne skal ta et større ansvar for å bekjempe svart økonomi enn tidligere, og får de den støtten de trenger? Konsert med Jonas Fjeld.

 

Streamlenke her:

Bakgården OBS – begrenset med plasser – media må melde interesse på forhånd til ernst.larsen(at)

skatteetaten.no

Trude Tinnlund (LO), Merete Bellingmo (NAML/NHO), Inger Lise Blyverket (forbrukerdirektør), Lars Peder Brekk (Brønnøysundregistrene), Hans Christian Holte (skattedirektør), Heidi Nordby Lunde (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Debattleder: Aslak Bonde.

15. august

10.30 – 11.45

Seriøsitet i byggenæringen – hvordan finner vi tiltakene som virker?

Hvilke store endringer og hvilke nye tiltak bør utvikles for å sikre en enda mer seriøs byggenæring i fremtiden? Hvordan ser fremtiden ut? 

 

Streamlenke her:

Bystyresalen, Rådhuset

Statssekretær Guro Angell Gimse (H), Jon Sandnes (BNL), Per Skau (Fellesforbundet), Hans Christian Holte (skattedirektør), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Audun Lågøyr (Skanska), Borghild Lekve (Arbeidstilsynet), Lars Mamen (Fairplay Oslo). Paneldebatt: Rigmor Aasrud (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Christian Eikeland (FrP). 

Nøkkelord

Kontakter

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom