Innovasjon Norge

Skaper grønn næringsvekst

Del

2021 ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter, dere hele 61 prosent av finansieringen bidro til prosjekter med positiv miljøeffekt. Det er en solid oppgang fra 49 prosent året før.

En av bedriftene som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i 2021 er teknologiselskapet Easee AS i Rogaland. Bedriften utvikler en kompakt og miljøvennlig laderobot som gir internasjonale markedsmuligheter. Foto: Easee
En av bedriftene som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i 2021 er teknologiselskapet Easee AS i Rogaland. Bedriften utvikler en kompakt og miljøvennlig laderobot som gir internasjonale markedsmuligheter. Foto: Easee

Verden etterspør grønne løsninger som svar på de store utfordringene vi står overfor. Det gir muligheter for norsk næringsliv. Vi ser nå økt etterspørsel etter løsninger innen havvind, batterier, hydrogen, strømstyringssystemer og løsninger for grønn transport, for å nevne noe. Dette skaper muligheter for norske bedrifter, og med det store ringvirkninger for verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier administrerende direktør Håkon Haugli Innovasjon Norge.

Målt i antall prosjekter som fikk støtte hadde to av fem en definert positiv miljøeffekt, går det frem av årsrapporten for Innovasjon Norge for 2021.

Bidrar til eksport

I 2021 styrket Innovasjon Norge innsatsen for bedrifter som ønsker å satse på eksport.
Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det har bidratt til økt eksport.

– Eksport er viktig i utviklingen av det næringslivet Norge trenger i årene som kommer. Vi trenger å diversifisere næringsstrukturen vår. Vi ser at Innovasjon Norge har en sentral rolle i å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne vinne internasjonale kontrakter og øke norske eksportandeler, fastslår Haugli.

Skaper mervekst

Årsrapporten for 2021 viser også at bedrifter som får rådgiving og støtte fra Innovasjon Norge over en treårsperiode i gjennomsnitt vokser betydelig mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Undersøkelsen, som er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse, viser en mervekst på henholdsvis 9 og 10,4 prosentpoeng målt i verdiskaping og omsetning. Størst mervekst har gründere med støtte og finansiering fra Innovasjon Norge, med over 16 prosentpoeng mervekst både i verdiskaping og salgsinntekter.

– Dette viser at målrettet støtte fra oss er viktig for innovasjons- og omstillingsarbeidet i norske bedrifter. Det bekreftes ytterligere når hele 95 prosent av bedriftene svarer at vårt bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektene de fikk støtte til. Her bygger vi opp under den omstillingsviljen som nå preger næringslivet i Norge, sier Håkon Haugli.

Utløser kapital

I alt bidro Innovasjon Norge med 9,2 milliarder kroner til 5459 utviklings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Det er en økning på nær 40 prosent fra det forrige "normalåret" 2019 og en nedgang på 26 prosent fra "koronaåret" 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak færre ekstraordinære bevilgninger på grunn av koronapandemien.

To milliarder kroner av støtten gikk i 2021 til gründere. Målt i antall var 33 prosent av gründerprosjektene som fikk støtte definert som kvinnerettet.

Støtte fra Innovasjon Norge er også med på å utløse kapital fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner til viktige innovasjons- og utviklingsaktiviteter.

----------------------

Les hele årsrapporten for 2021 fra Innovasjon Norge her:

Fylkesvise tildelinger fra Innovasjon Norge i 2021: 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En av bedriftene som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i 2021 er teknologiselskapet Easee AS i Rogaland. Bedriften utvikler en kompakt og miljøvennlig laderobot som gir internasjonale markedsmuligheter. Foto: Easee
En av bedriftene som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i 2021 er teknologiselskapet Easee AS i Rogaland. Bedriften utvikler en kompakt og miljøvennlig laderobot som gir internasjonale markedsmuligheter. Foto: Easee
Last ned bilde
- Innovasjon Norge har en sentral rolle i å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne vinne internasjonale kontrakter og øke norske eksportandeler, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge.
- Innovasjon Norge har en sentral rolle i å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne vinne internasjonale kontrakter og øke norske eksportandeler, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom