DNV

Skap tryggere veier - flytt last fra vei til sjø

Del

2-3 millioner tonn av vareimporten til Norge kan flyttes fra vei til sjø. Dette er konklusjonene etter intervju med mer enn 50 norske vareeiere. Med andre ord; 100.000 vogntog kan flyttes fra vei til sjø.

Sjømatruta mellom Midt-Norge og kontinentet. I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.
Sjømatruta mellom Midt-Norge og kontinentet. I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.

Grønt Skipsfartsprogram går nå sammen med Kysthavnalliansen, som har initiert en storskalatest av sjøfrakt av fersk fisk mellom Europa og Midt-Norge.

Målet er å oppnå en betydelig overføring av gods fra vei til sjø på en måte som verken forringer kvalitet på varer levert eller forlenger tida frakten tar. Så langt er både lakseeksportører og matvareimportører fornøyde.

Initiativet står Norges største dagligvaregrossist, ASKO bak.

Bakgrunnen er at dagens logistikk- og infrastruktur for varetransport i Norge er utviklet på veitransportens premisser, hvor det meste av godsimporten fra Europa kjører gjennom Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon.

Siden 2019 er godsvolumer og transportmønster for over 50 større bedrifter på Øst- og Vestlandet kartlagt.

Logistikk 2030 og Kysthavnalliansen

– Disse bedriftene kan alene flytte over 2 millioner tonn fra vei til sjø hvert år. Det tilsvarer 100 000 vogntog. Nå trenger dette godset tilpassede seilingsruter, sier Kai Just-Olsen i ASKO som gjennom Grønt Skipsfartsprogram inngår et tettere samarbeid med Kysthavnalliansen.

– Samarbeidet på tvers av næringer og med ulike vareeiere vil gi store utslippsreduksjoner og mindre veitrafikk. Resultatene så langt i prosjektet viser at det er høyst realistisk å overføre 5-7 millioner tonn på lang sikt, slik det tidligere også har vært identifisert i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Det som er spesielt interessant er at flere av de ledende selskapene nå er klare til å sette i gang fullskala uttesting med sjøtransport mellom Europa og Norge. Da er det veldig positivt at vi nå har et tett samarbeid med Kysthavnalliansen som allerede viser vei i sitt arbeid, sier Eivind Dale i Grønt Skipsfartsprogram.

Kysthavnalliansen har i flere år samlet vareeiere, rederier, lastebilnæring og regionale myndigheter med et felles mål: Godsoverføring fra vei til sjø. Hovedfokuset har vært sjøtransport av fersk sjømat til Europa. Det midtnorske samarbeidet resulterte i fjor med en pilotsatsing. Ukentlig seiler fortsatt skip fra Midt-Norge til Rotterdam hovedsakelig lastet med laks, og returnere med en rekke ulike varer tilbake til Midt-Norge.

Gode erfaringer fra Midt-Norge

Den tilpassede seilingsruta mellom Midt-Norge og kontinentet er blitt kjent som «Sjømatruta». I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.

– Vi har hatt laksetraller på hver eneste seiling, og har svært gode erfaringer med framføringstid, kvalitet, pris og stabilitet i ruta, sier logistikkansvarlig Espen Andersen i Lerøy Seafood.

Robert Radford, transportsjef import i COOP Norge, har gjort noen tilpasninger på sin logistikk og flyttet deler av vareimporten til den ukentlige «Sjømatruta».

– Vi har nesten ikke merket overgangen fra ordinær biltransport gjennom vår transportpartner. Det tar vi som et godt tegn. Samarbeidet med rederiet har fungert helt utmerket, sier Radford.

Bærekraft og norsk verdiskaping

Regionsjef Trøndelag Roar Melum i Norges Lastebileierforbund (NLF) jubler for at mer av godstransporten ut og inn fra Norge tar sjøveien.

– Det er ekstremt tilfredsstillende å se at sjøtransport så tydelig dokumenterer at lokale transportselskaper gir sjøtransporten den konkurransekraften den trenger, ved å skape en ny dør til dør-transport som både er pålitelig, enkel å bruke og fleksibel nok for eksport av fersk sjømat, sier Melum.

Om Kysthavnalliansen

Kysthavnalliansen består av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Trondheim havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Helgeland Havn IKS. Alliansen har en ambisjon å fjerne 6.500 laksetrailere årlig ved å flytte deler av den ferske sjømateksporten i Midt-Norge over på sjø.

Om Grønt Skipsfartsprogram

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Programmet ledes av DNV og skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sjømatruta mellom Midt-Norge og kontinentet. I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.
Sjømatruta mellom Midt-Norge og kontinentet. I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.
Last ned bilde

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

DNV med melding til COP26: Paris-målene er oppnåelige, men forutsetter massiv forflytning av kapital30.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Finanssektoren vil spille en nøkkelrolle i energiomstillingen og sektoren står foran en rekke utfordringer vedrørende prising av risiko for langsiktige prosjekter. Nødvendig finansiering av energiomstillingen forutsetter politiske tiltak og forutsigbarhet. 30. september 2021: Dersom målene i Parisavtalen skal nås kreves det en rask holdningsendring og en massiv forflytning av kapitalen, uttaler DNV i spesialrapporten Financing the Energy Transition. Skal verden nå 1,5-gradersmålet, må utslippene nær halveres innen 2030. DNV anslår at utslippene kun kommer til å reduseres med 9 prosent, og at verden vil ha brukt opp karbonbudsjettet til 1,5-gradersmålet allerede innen 2029. En rettferdig og rask energiomstilling trenger betydelig økt involvering fra investorer, banker og myndigheter. For investorer kan det være krevende å prise inn risiko i energiprosjekter som varer i flere tiår. Mange av disse gjelder ny teknologi som er essensielle for en hurtig energiomstilling. Bildet kompliseres y

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge.30.8.2021 08:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet at et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge27.8.2021 10:28:38 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet av et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom