SINTEF

Skal utvikle fremtidas energisystem for sjøtransport og havn

Del

Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt.

Seks millioner fra Forskningsrådet
Mandag 16. desember ble det klart at Forskningsrådets ENERGIX-program tildelte innovasjonsprosjektet ElMar - Elektrifisering av maritim transport og fremtidens havner – 6,25 millioner til forskning og utvikling av fremtidas energisystem for maritim transport. Prosjektet er inndelt i fem delprosjekt knyttet til integrerte energisystem, komponentpåkjenninger, nye forretningsmodeller og case-studier, og vektlegger innovasjon og kunnskapsutvikling i maritim næring.

- For oss i Trondheim Havn er dette et svært viktig prosjekt. Helhetlige energisystemer og gode forretningsmodeller vil gjøre det mulig å få på plass landstrømløsninger som ivaretar behovene til de ulike aktørene i havna, sier Terje R. Meisler, leder av styringsgruppen for ElMar, og til daglig maritim sjef i Trondheim Havn.


Stor samfunnsverdi
Innovasjonsprosjektet ElMar er et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport. Norge har en verdensledende maritim klynge. Med en andel på ca. 6% av verdensflåten er også Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt i verdi. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.

- Å etablere landstrømanlegg er en kompleks oppgave som involverer mange aktører med ulike behov. Ved å samarbeide med de beste fagmiljøene får vi belyst utfordringer og utviklet løsninger som muliggjør god og effektiv bruk, sier Meisler.

Tekniske barrierer
I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai. Høyeffektlading i havner med flerbruk av kapasitet vil i tillegg gi termiske påkjenninger på kabler og transformatorer. ElMar vil utvikle nye modeller for å vurdere behov for korrosjonsbeskyttelse og definere akseptable grenser for nettstøy.

- Prosjektet skal bryte ned tekniske barrierer for landstrøms- og ladestrømsanlegg gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene, sier Eirill Bachmann Mehammer, prosjektleder for ElMar og forsker i SINTEF Energi.

Nye planleggingsverktøy
Landstrøm krever høy belastning over kort tid, etterfulgt av lengre perioder med lav eller ingen belastning, i motsetning til den jevne, lave belastningen på strømnettet fra husholdninger og industri. De største cruiseskipene kan ved få timers kailigge ha effektbehov opp mot 15 MW, mens elektriske ferger kan kreve 8 MW ladestrøm i noen minutter ved hvert anløp. Dette er krevende for kapasiteten i distribusjonsnettet, og kan medføre høye investeringskostnader for effekt som kun brukes i korte perioder.

ElMar vil utvikle nye verktøy for planlegging av integrerte landstrøm- og ladestrømanlegg for å øke brukstiden av effektkapasiteten i havner og kaier, samt verktøy for prissammenlikning av strøm fra land og strøm produsert om bord.

Kostnadsbesparende forretningsmodeller
I dag er ansvarsfordelingen i grensesnittet mellom nettselskap, havn, utstyr og fartøy uklar. Havnene driver normalt ikke med strømsalg og drift av elektriske anlegg, og nettselskapenes ansvar slutter ved tilknytningspunktet. Potensialet for flerbruk av effektkapasitet vil drive frem et behov for nye løsninger som kan være kostnadsbesparende for alle parter. ElMar vil definere aktørforholdet nærmere og analysere nye forretningsmodeller som gjør det mer attraktivt å bygge ut nullutslippsløsninger i havnene.

Prosjektet vil løpe fra april 2020 til mars 2023. Totalt budsjett er 13 MNOK.

For pressehenvendelser:
Leder, ElMar styringsgruppe:
Terje R. Meisler, Maritim sjef, Trondheim Havn IKS
Tlf: 412 15 643

Prosjektleder, ElMar:
Eirill Bachmann Mehammer, Forsker, SINTEF Energi
Tlf: 405 51 236

Prosjektdeltakere:
Havner og forsyningsbaser:
• Trondheim Havn IKS
• Oslo Havn
• Bodø Havn
• NorSea Group

Nett-, energi- og landstrømselskap:
• Hafslund Nett
• Hafslund E-CO
• Bodø Energi
• NEAS
• Plug

Rederier og utstyrsleverandører:
• DFDS
• Siem Offshore
• Egil Ulvan Rederi
• Cathwell

FoU-partnere og andre partnere:
• SINTEF Energi AS
• SINTEF AS
• Milieuport
• Fornybarklyngen

Nøkkelord

Kontakter

Leder, ElMar styringsgruppe:
Terje R. Meisler, Maritim sjef, Trondheim Havn IKS
Tlf: 412 15 643

Prosjektleder, ElMar:
Eirill Bachmann Mehammer, Forsker, SINTEF Energi
Tlf: 405 51 236

Bilder

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom