UiT Norges arktiske universitet

Skal utdanne "vanningeniører" i nord

Del

UiT skal utdanne de første sivilingeniørene innen vann- og avløpsteknologi noensinne i Nord-Norge. Allerede høsten 2022 er det planlagt oppstart for studiet.

Vi tar rent drikkevann for gitt. Men i fremtiden må det investeres både i personell og infrastruktur i vann- og avløpssektoren i Norge for å opprettholde et godt tilbud.
Vi tar rent drikkevann for gitt. Men i fremtiden må det investeres både i personell og infrastruktur i vann- og avløpssektoren i Norge for å opprettholde et godt tilbud.

 Vi snakker om et unikt studium innen VA-teknologi i Nord-Norge i den forstand at det i dag ikke finnes tilsvarende tilbud nord for Trondheim, sier professor Bjørn Reidar Sørensen, leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik.

Betydelig etterslep

Vann- og avløpsområdet i Norge sliter med etterslep både på personellsiden og når det kommer til infrastruktur. Ifølge en rapport fra Norsk Vann trengs det nærmere 200 sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere hvert eneste år de neste 30 årene for å fylle behovet.

 Det nye studiet er utviklet og etablert som et resultat av samfunnets uttalte behov for dyktige ingeniører som er i stand til å ivareta våre vannressurser og sikre et lavt miljøavtrykk. VA-området har et betydelig etterslep i forhold til høyt kvalifisert fagpersonell, ikke bare i landsdelen, men på landsbasis generelt, påpeker Sørensen.

300 milliarder

Samtidig viser en utredning gjort av SINTEF og Norconsult for Norsk Vann at kommune-Norge må investere over 300 milliarder kroner i vann- og avløpsnettet de to neste tiårene. Dette for å sikre infrastrukturen som både skal gi oss rent drikkevann i krana og håndtere avløpsvannet på en sikker og trygg måte.

 Studiet har en sterk miljøprofil som vi tror studenter og samfunnet rundt oss vil se på som interessant. Vann er verdens viktigste næringsmiddel. Dette handler om å utvikle infrastruktur som setter rent vann, klima, miljø og bærekraft høyt, sier instituttleder Bjørn Reidar Sørensen.

Inngår i nytt masterprogram

Vann- og avløpsteknologi inngår i det nye masterprogrammet Bygg og Miljø som nå er opprettet ved UiT Norges arktiske universitet. Programmet omfatter to studieretninger: I tillegg til VA-teknologi også det allerede etablerte sivilingeniørstudiet i Integrert Bygningsteknologi.

Målgruppe for vann- og avløpsteknologi er primært studenter med en bachelorgrad i vann- og avløpsteknikk, bygg- og miljøfag, prosessteknikk og VVS-teknikk. Studiet gir mulighet til å fordype og spesialisere seg og få en mer sammensatt forståelse av prosesser og metoder for design og drift av vannforsynings- og vannbehandlingssystemer for drikkevann og avløpsvann.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon, kontakt Bjørn Reidar Sørensen:

76966256 (ktr)

97013801 (mob)

Bilder

Vi tar rent drikkevann for gitt. Men i fremtiden må det investeres både i personell og infrastruktur i vann- og avløpssektoren i Norge for å opprettholde et godt tilbud.
Vi tar rent drikkevann for gitt. Men i fremtiden må det investeres både i personell og infrastruktur i vann- og avløpssektoren i Norge for å opprettholde et godt tilbud.
Last ned bilde
Bjørn Reidar Sørensen, leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik.
Bjørn Reidar Sørensen, leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik.
Last ned bilde

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom