Enova

Skal produsere aluminium utslippsfritt

Del
Hydro Aluminum AS tar neste steg i utviklingen av en ny metode for å produsere aluminium utslippsfritt. Produksjonsteknologien, som kalles HalZero, skal testes ut på Herøya i Porsgrunn de neste årene. Enova går inn med 141 millioner kroner i støtte til prosjektet
HalZero er utviklet ved Hydros forskningspark på Herøya. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS.
HalZero er utviklet ved Hydros forskningspark på Herøya. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS.

-Den teknologien som Hydro utvikler her, kan bidra til store utslippskutt for aluminiumsindustrien både i Norge og i andre land. Enova støtter de som går foran og vi har tro på at HalZero kan bidra sterkt til å redusere utslippene fra aluminiumsindustrien, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Ett av Hydros hovedspor

HalZero er ett av Hydros hovedspor for å redusere CO2-utslippene fra virksomheten. Tradisjonell produksjon av aluminium har store utslipp fra elektrolyseprosessen. HalZero er en ny type produksjonsprosess der CO2-en som frigjøres i produksjonsprosessen loopes tilbake og gjenbrukes i den kjemiske reaksjonen i et lukket kretsløp. Dermed blir prosessen helt utslippsfri. 

-Utviklingen av HalZero er vår mest banebrytende teknologisatsing noensinne. Vårt fantastiske forskerteam har tatt teknologien fra veldig tidlig fase til et stadium der vi har troen på at dette kan bli den første, industrielle produksjonen av primæraluminium uten klimagassutslipp i verden. Men planen er ambisiøs, og risikoen er stor. Vi er derfor avhengige av at myndighetene er med oss på veien for å kunne satse stort. Derfor er vi svært glade for at Enova har tro på det våre teknologer jobber med og den banebrytende teknologien vi utvikler, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium Metal.   

Nødvendig å redusere utslippene

Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn per år. Aluminiumselektrolyse står for ca. 4% av Norges klimautslipp, og for aluminiumsindustrien vil det derfor være nødvendig å redusere utslippene fra produksjonen kraftig for å kunne produsere i fremtiden. Det vil også bygge opp under Norges klimamål, som ble forsterket i november i fjor: Innen 2030 skal Norge kutte sine utslipp med minst 55 prosent, sammenlignet med 1990.

-I omstillingen til en utslippsfri framtid holder det ikke lengre bare å fokusere på de mest lavthengende fruktene, vi må også inn i de tyngste industrielle områdene, der utslippene tradisjonelt er høye. Hydro bidrar med dette prosjektet til viktig teknologiutvikling som kan muliggjøre helt utslippsfri aluminiumsproduksjon. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes med den dype dekarboniseringen verden skal gjennom, men vil også være viktig i konkurransen om markedsandeler i internasjonale markeder som i stadig større grad etterspør utslippsfrie løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Avkarbonisere aluminiumsindustrien

HalZero går over flere utviklingstrinn. Dersom Hydro lykkes med å gjøre teknologien konkurransedyktig, kan det bli avgjørende for å avkarbonisere både Norge og verdens aluminiumsindustri.

-HalZero kan bidra til å utvide teknologifronten for klimavennlig teknologi. Dette vil igjen gi vesentlige kutt på lengre sikt når teknologien tas i bruk nasjonalt eller internasjonalt. Prosessindustrien er i høy grad internasjonal og gode løsninger spres når de er konkurransedyktige, sier Nakstad i Enova. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

HalZero er utviklet ved Hydros forskningspark på Herøya. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS.
HalZero er utviklet ved Hydros forskningspark på Herøya. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS.
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom