Høgskulen i Volda

Skal forske på plikten folk har til å avverge partnervold

Del

I sju av ti partnerdrap i Norge er det en voldshistorikk før drapet skjer, og i omtrent like mange tilfeller har offeret og gjerningspersonen vært i kontakt med hjelpeapparatet på forhånd. Forskingsprosjektet MANREPORT vil blant annet prøve å finne ut om flere av disse drapene kunne blitt avverget.

Foto: Høgskolen i Molde
Foto: Høgskolen i Molde

Forskningsprosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT) er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda (HVO), Høgskolen i Molde (HiM), Politihøgskolen, og Oslo universitetssykehus (OUS).

De skal forske på partnervold og profesjonsutøveres plikt til å avverge partnervold. De skal studere ansatte i barnevernet, politiet, krisesenter, leger, sykepleiere og psykologer, og også sjå på hva disse tenker om sitt ansvar og andre aktørers ansvar for å avverge partnervold. Forskerne vil studere både voldsutøvere og voldsofre sine erfaringer med avvergeplikta. Altså, plikten til å forhindre at alvorleg partervold skjer.

Professorene Kjartan Leer-Salvesen (HVO) og Solveig Karin Bø Vatnar (OUS og HiM) skal lede prosjektet.

– Det er aldri forsket på avvergeplikt knytt opp mot partnervold i Europa tidligere, og internasjonalt har det aldri blitt satt i gang et så stort forskingsprosjekt på lignende tematikk, forteller Leer-Salvesen om prosjektet som har en totalramme på 42 millioner, hvor 12 av disse er støtte fra Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet her.

Hva oppleves som et hinder?

Nylig hadde prosjektet oppstartsamling i Molde. Deltakerne på samlingen var prosjektgruppen, fem stipendiater og tre professorstipendiater.

– Det ble en vellykket og inspirerende oppstartsamling. Vi la planer for oppstartsfasen av prosjektet. Vi skal snart i gang med analyser av juridiske dokumenter, og er godt i gang med planlegging av kvalitative intervjuer og flere kvantitative spørreskjemaer, sier Leer-Salvesen.

På spørsmål om hva de ønsker å finne ut av i løpet av prosjektet, svarer Bø Vatnar følgende til Romsdals Budstikke:

– Jeg håper vi får mer kunnskap om erfaringer som profesjonsutøvere, voldsutsatte og voldsutøverene har med avvergeplikten. Jeg håper vi får svar på om dette er noe mange kan veldig lite om, eller om kunnskapsnivået hos folk egentlig er veldig bra, men at folk av ulike grunner velger å ikke bruke avvergeplikten, sier Bø Vatnar før hun fortsetter:

– Jeg håper også at vi skal få mer kunnskap om holdninger for og imot å bruke avvergeplikten. Hva opplever folk som et hinder? Og hva trenger folk for å føle seg trygge på at de har forstått denne plikten, og er de trygge på å bruke den.

Avvergeplikten er nedfelt i straffeloven § 196. Du kan også lese mer om temaet på plikt.no.

Uutnyttet potensial for å avverge

Både i Norge og internasjonalt er partnervold definert som et folkehelseproblem, og avvergeplikten er ett av flere tiltak som kan hindre alvorlig partnervold og partnerdrap. Til tross for dette finnes det svært lite forskning på temaet, og prosjektgruppen har avdekket avgjørende svakheter i tidligere forskning.

Tidligere forskning viser at mindre alvorlig partnervold rammer menn og kvinner i like stor grad (17 % i løpet av livet), mens den alvorligste partnervolden (8% kvinner, 2 % menn) og partnerdrapene (223 kvinner, 30 menn siden 1990) rammer kvinner i betydelig større grad.

– I Norge er det slik at alle har et ansvar for å avverge alvorlig partnervold. Avvergeplikten gjelder uavhengig av taushetsplikten. Vi vil studere nøkkelprofesjoner som har ansvar for å melde fra om alvorlig partnervold og/eller ansvar for å respondere på slike meldinger. Vi skal studere deres erfaringer, kunnskap og holdninger til avvergeplikten i møte med partnervold, forteller Leer-Salvesen

Deltagerne i prosjektet har tidligere gjennomført en god del forskning, hvor det er en klar tendens:

– Våre tidligere studier tyder på at det er et uutnyttet potensial for å avverge alvorlig partnervold, og avvergeplikten skal sikre samhandling i slike alvorlige saker, sier Leer Salvesen.

Kontakter

Bilder

Foto: Høgskolen i Molde
Foto: Høgskolen i Molde
Last ned bilde

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

7007 5000https://www.hivolda.no/

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4600 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda blant dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

Følg pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskulen i Volda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Internasjonal forskingskonferanse til Ålesund26.4.2022 11:00:22 CEST | Pressemelding

Universitets- og høgskulemiljøa i Møre og Romsdal er vertskap når det Europeiske forskingsfellesskapet for naturvitskap og teologi (ESSSAT) legg si internasjonale forskingskonferanse til Ålesund 4. til 8. mai. Med tittelen «Global Sustainability – Science and Religion in Dialogue» stiller om lag 140 av verdas fremste forskarar på feltet spørsmålet om kva rolle verdiar har i arbeidet med berekraft og korleis tilhøvet mellom naturvitskap og religion kan bidra til ei global berekraftig utvikling.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom