Arctic Race of Norway

Skal bli verdens første helelektriske sykkelritt

Del

Hva gjør man når man ønsker å bli et sykkelritt med elbiler som følgebiler, i en region med dårlig utbygget infrastruktur for lading? Mot alle odds har Arctic Race of Norway blitt det profesjonelle sykkelrittet i verden med størst innslag av elbiler.

Elbiler i Arctic Race of Norway: Her er feltet på vei ut fra Henningsvær i 2019. Da var det 46 elbiler rundt rittet. I 2020 var det 65. Arctic Race of Norway har en ambisjon om å bli det første profesjonelle sykkelrittet som kun bruker elbiler. Foto: ARN/Rune Dahl
Elbiler i Arctic Race of Norway: Her er feltet på vei ut fra Henningsvær i 2019. Da var det 46 elbiler rundt rittet. I 2020 var det 65. Arctic Race of Norway har en ambisjon om å bli det første profesjonelle sykkelrittet som kun bruker elbiler. Foto: ARN/Rune Dahl

Det har krevd samarbeid, innovasjon og vilje. Nå er målet å bli et av verdens mest bærekraftige sykkelritt.

Alle lagene fikk utdelt elbiler

Daglig leder i Arctic Race of Norway mener at alle må starte et sted, og at alle kan bidra, for at målene i Paris-avtalen skal nås.

- Skal vi nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen, må alle bidra, også idretten, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.

Da syklistene sto på startstreken i Tromsø i år, klare for den åttende utgaven av Arctic Race of Norway, var 65 elbiler klare som følgebiler. Hvert av de 19 deltakende lagene hadde to elbiler hver.

-Tilbakemeldingene fra lagene har vært gjennomgående positive. Bilene de fikk til disposisjon var godt egnet til formålet. Flere ga i tillegg uttrykk for at det var positivt at Arctic Race of Norway tar et utvidet ansvar for miljøet, og at de fikk være med på dette, sier Dybdal.

Ladefloke løst gjennom samarbeid

Vanligvis kommer lagene med sine egne følgebiler til sykkelritt i Europa. Men i og med at Arctic Race of Norway arrangeres langt unna der syklistene og deres følgebiler vanligvis ferdes, stiller sykkelrittet opp med biler for lagene gjennom sin bilpartner Hyundai.

Før rittet i 2019, som skulle arrangeres i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, presenterte Hyundai ideen om å introdusere elbiler som følgebiler. Ledelsen i Arctic Race of Norway tente på ideen og det første året var 46 elbiler klare til rittet. Men et praktisk spørsmål reiste seg umiddelbart: Hvor skal bilene lades?

Ladeinfrastrukturen i regionen er sparsommelig, og når mer enn 40 elbiler skulle lades samtidig samme sted, over natta, var det helt avgjørende å finne en løsning.

Da tok daglig leder Knut-Eirik Dybdal kontakt med kraftselskapene i regionen. Selskapene satte seg sammen, og løsningen de kom opp med var tre tilhengere med ladeinfrastruktur utviklet av Fortum, som kunne fraktes med bil sammen med rittet, og kobles på høyspentnettet der bilene skulle lades.

- Det var herlig å se hvordan selskapene som egentlig er konkurrenter, samarbeidet om en løsning som er bra for hele regionen, sier Dybdal.

Nytt selskap så dagens lys

Samarbeidet var så vellykket at kraftselskapene i 2020 gikk sammen om å etablere et felles selskap, Fri Energi, som skal jobbe med å utvikle løsninger som kan bidra til mer elektrifisering. Selskapet eies av Arctic Sport AS, Nordkraft Prosjekt AS, Andøy Energi Holding AS, Vesterålskraft AS, Trollfjord AS og Lofotkraft Muligheter AS.

Styreleder i selskapet er nettdirektør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft Nett, nettselskapet i Nordkraft- konsernet. Hun mener Fri Energi skaper nye muligheter for verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser.

- Vi har et mål om å skape verdier i nord, og vil gjennom dette grenseløse samarbeidet videreutvikle konseptet med mobile ladeløsninger innenfor flere bransjer. Grønn konkurransekraft er et satsingsområde for nasjonale myndigheter. Med etableringen av Fri Energi tar vi et aktivt skritt videre i det grønne skiftet, sier Ida Texmo Prytz.

Troms Kraft og Arva med på laget

De tre mobile ladehengerne ble også benyttet i årets ritt. De ble i tillegg supplert med ni raskere ladere utviklet av det finske selskapet Kempower. Ladeteamet til Arctic Race of Norway besto av 12 personer som sørget for at laderne kom på plass, var koblet til strømnettet, og at alle bilene sto ferdig ladet og klare for bruk før etappene. For å sikre strømforsyning til laderne på de tre første etappene inngikk Fri Energi et samarbeid med nettselskapet Arva som eies av Troms Kraft.

- Som en av Nord-Norges største vannkraftprodusenter, ønsker vi å bidra til en utvikling der fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi støtter derfor helhjertet opp om ambisjonen til Arctic Race of Norway om å bli et sykkelritt som kun bruker elbiler, sier Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Stein-Gunnar Bondevik i Troms Kraft.

Etter siste etappe inn til Harstad var det Hålogaland Kraft Nett som i samarbeid med Nordkraft sto for strømforsyningen.

Miljøfyrtårn

Arctic Race of Norway ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårn. Ideen om å bli miljøfyrtårn vokste frem gjennom elbilsatsingen. Dette er den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen i Norge, og tilkjennegir forpliktelsene Arctic Race of Norway har for å redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

- Gjennom elbilsatsingen etablerte vi ambisjonen om å bli verdens mest bærekraftige sykkelritt. For å komme dit er det mange forhold som skal være på plass. Gjennom statusen som miljøfyrtårn har vi fått en dypere innsikt i hva som kreves, og i tillegg fått på plass strategier og prosedyrer som skal føre oss til målet, sier Dybdal.

Kontakter

Knut-Eirik Dybdal, mobil 920 56 326
Roger Solheim, mobil 992 26 638

Bilder

Elbiler i Arctic Race of Norway: Her er feltet på vei ut fra Henningsvær i 2019. Da var det 46 elbiler rundt rittet. I 2020 var det 65. Arctic Race of Norway har en ambisjon om å bli det første profesjonelle sykkelrittet som kun bruker elbiler. Foto: ARN/Rune Dahl
Elbiler i Arctic Race of Norway: Her er feltet på vei ut fra Henningsvær i 2019. Da var det 46 elbiler rundt rittet. I 2020 var det 65. Arctic Race of Norway har en ambisjon om å bli det første profesjonelle sykkelrittet som kun bruker elbiler. Foto: ARN/Rune Dahl
Last ned bilde

Lenker

Om Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway
Arctic Race of Norway
Strandgata 9
9405 Harstad

https://www.arctic-race-of-norway.com/no/

Arctic Race of Norway er et profesjonelt etapperitt på landeveisykkel. Rittet arrangeres hvert år i ulike deler av Nord-Norge. Ideen om Arctic Race of Norway – et internasjonalt sykkelritt som finner sted i de tre nordligste fylkene av Norge – ble unnfanget på øya Andørja i Ibestad kommune. Den første utgaven av Arctic Race of Norway kom i august 2013. I 2020 måtte rittet utsettes på grunn av pandemien. Etappene i 2021 er derfor i all hovedsak de samme som var planlagt for 2020.

Arctic Race of Norway er valgt ut av det internasjonale sykkelforbundet (UCI) til å bli en del av UCI ProSeries i 2020. ProSeries er en ny divisjon under World Tour. Den erstatter kategorien som Arctic Race of Norway har vært en del av de siste årene.

Følg pressemeldinger fra Arctic Race of Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arctic Race of Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arctic Race of Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom