Arbeidstilsynet

Sju spørsmål og svar om ferie

Del

Sommerferien står for døren og Arbeidstilsynet får mange spørsmål om ferie. Her har vi svart på noen av dem.

TID FOR FERIE: Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie? Og har jeg rett til å utsette ferien min når jeg er sykemeldt? Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling. FOTO: Arbeidstilsynet.
TID FOR FERIE: Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie? Og har jeg rett til å utsette ferien min når jeg er sykemeldt? Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling. FOTO: Arbeidstilsynet.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du lese mer om ferie på våre nettsider eller ringe, chatte eller sende oss en e-post.

Har jeg rett på fem uker ferie?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag. Virkedager er mandag til og med lørdag, uavhengig av om du faktisk jobber på lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Noen virksomheter har tariffavtaler som gir rett til fem uker ferie.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?

Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette».

Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden. Har du lagt frem et slikt krav, vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

Jeg jobber tre dager i uken. Kan arbeidsgiver kreve at jeg avvikler ferie på fridagene mine?

Alle arbeidstakere har rett til fire uker og én dag ferie. En deltidsansatt har ikke rett til å ta ut flere ferieuker enn det loven sier. Avvikler du tre sammenhengende ferieuker i juli, så har du avviklet 18 virkedager ferie, uavhengig av faktiske arbeidsdager. Det er bare søndager og helligdager som ikke teller som feriedager.

Jeg er delvis sykemeldt. Har jeg rett til å utsette ferien min?

Nei, det er bare 100% sykemeldte arbeidstakere som kan kreve ferien utsatt. Når du er delvis sykemeldt avvikles ferien som normalt.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?

Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt, for eksempel på grunn av koronarestriksjoner. 

Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien eller kalle meg tilbake fra ferie?

Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

Se også:

Les mer:

Ferie (arbeidstilsynet.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TID FOR FERIE: Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie? Og har jeg rett til å utsette ferien min når jeg er sykemeldt? Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling. FOTO: Arbeidstilsynet.
TID FOR FERIE: Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie? Og har jeg rett til å utsette ferien min når jeg er sykemeldt? Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling. FOTO: Arbeidstilsynet.
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom