Kompetanse Norge

Sjokkledighet møtes med historisk satsing på kompetanse

Del

Regjeringen foreslår i dag et historisk kompetanseløft for å få folk tilbake i arbeid og inkludere flere i arbeidslivet. Med det forsterker regjeringen tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner.

KOMPETANSELØFT: Regjeringen foreslår å forsterke tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner. FOTO: : Bård Gudim, for Kompetanse Norge
KOMPETANSELØFT: Regjeringen foreslår å forsterke tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner. FOTO: : Bård Gudim, for Kompetanse Norge

–  Dette er en historisk satsing som understreker at kompetanse er et nøkkeltiltak i krisetider. Det er kompetanse som skal sikre at tusenvis av de som nå er permitterte og arbeidsledige blir bedre rustet for arbeidslivet etter krisen, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Tiltak for permitterte og arbeidsledige  

  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb, som er en raskere vei til fagbrev for voksne arbeidstakere, der jobb og opplæring kombineres.
  • 50 millioner kroner ekstra til nettbasert opplæring. Disse midlene tildeles i samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku og skal forsterke allerede eksisterende tilbud.
  • 20 millioner ekstra til bransjeprogram. I bransjeprogrammene samarbeider staten med partene i arbeidslivet for å få flere innenfor utsatte bransjer til å delta i kompetanseutvikling. Regjeringen har tidligere i år styrket bransjeprogrammene med 100 millioner kroner til seks nye bransjer med særlig tanke på at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de er uten jobb.
  • 7,5 millioner kroner til modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen. Forsøket skal bidra til å gjøre voksenopplæringen bedre tilpasset voksnes behov slik at opplæringsløpet kan kortes ned og bli mer effektivt. Nå foreslår vi å utvide forsøket for at flere uten fullført videregående opplæring får et fagbrev. 

– For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden ledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier statsråd Henrik Asheim.

Tiltakspakke til flykninger og nyankomne innvandrere

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på totalt 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Dette innebærer blant annet:

  • 161 mill. kroner til å utvide opplæring i norsk og samfunnskunnskap (seks måneder).
  • 10 mill. kroner til karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram.
  • 10 mill. kroner til tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Ordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.

– Koronakrisen har rammet innvandrergruppene hardt, og vist at innvandrere er en sårbar gruppe når arbeidsmarkedet er dårlig. Norskopplæring er den viktigste nøkkelen til arbeidslivet. Derfor er det viktig at norskopplæringen blir styrket, avslutter Sveinung Skule.

Bilder

KOMPETANSELØFT: Regjeringen foreslår å forsterke tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner. FOTO: : Bård Gudim, for Kompetanse Norge
KOMPETANSELØFT: Regjeringen foreslår å forsterke tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner. FOTO: : Bård Gudim, for Kompetanse Norge
Last ned bilde
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom