Arbeidstilsynet

Sjekk arbeidskontrakten nøye før du skriver under

Del

Skal du ha sommerjobb? Da skal du også ha en arbeidsavtale. Men før du signerer er det viktig at du vet hva du skriver under på.

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. (foto: Arbeidstilsynet)
I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. (foto: Arbeidstilsynet)

Som arbeidstaker skal man alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, som for eksempel ekstrahjelp/vikar.  

Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim, oppfordrer unge som skal ut i sommerjobb om å lese nøye gjennom arbeidskontrakten, selv om det «bare» er en sommerjobb eller en deltidsstilling. På den måten kan man forsikre seg om at kontrakten inneholder alle punktene den skal inneholde, og at man ikke skriver under på noe som ikke er greit, eller som til og med er ulovlig.  

– Vi har blant annet eksempler på arbeidskontrakter hvor arbeidsgiver krever opplysninger om den ansattes helse eller hvor den ansatte må skrive under på at de godtar å bli trukket bestemte summer i lønn hvis de ødelegger noe eller en kunde stikker av fra regningen, sier Vollheim.  

Krav til hva arbeidsavtalen skal inneholde 

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. 

 – Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, sier Vollheim, og minner om at det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale 

Mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde – og lenke til Arbeidstilsynets maler for standard arbeidsavtaler  

Tre råd til deg som skal ut i sommerjobb 

Arbeidstilsynets direktør oppsummerer noe av detviktigste en fersk arbeidstaker må vite 

1. Du skal ha en arbeidskontrakt. Husk å gå grundig gjennom den 

Spør gjerne foreldre eller noen andre du kjenner som har litt erfaring fra arbeidslivet om å gå gjennom arbeidskontrakten/arbeidsavtalen sammen med deg. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste om du har spørsmål. 

2. Du har krav på å få skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre 

Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din. 

3. Kjenn dine rettigheter, og si fra om noe ikke er greit. 

Ta ansvar for egen arbeidssituasjon, og si fra til sjefen dersom noe er galt. Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt/ansattrepresentant. 

Når må arbeidsavtalen være klar?  

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn én måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale bli inngått umiddelbart. 

Nøkkelord

Kontakter

Pressekontakt Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets pressetelefon er åpen fra 08:00-15:00 på hverdager. (Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.)
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/presse/

Tel:400 31 788presse@arbeidstilsynet.no

Bilder

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. (foto: Arbeidstilsynet)
I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. (foto: Arbeidstilsynet)
Last ned bilde
– Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, og minner om at det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.
– Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, og minner om at det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.
Last ned bilde

Lenker

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom