SAIH

Sivilsamfunnet under økt press i Zimbabwe

Del

Vi frykter en blodig vei frem mot valget neste år, sier lokale organisasjoner SAIH samarbeider med.

Slagord som dette og "studenter er ikke minibanker" er å se i protestene som pågår mot den dramatiske økningen i skolepenger i Zimbabwe. Protestene slås hardt ned på.
Slagord som dette og "studenter er ikke minibanker" er å se i protestene som pågår mot den dramatiske økningen i skolepenger i Zimbabwe. Protestene slås hardt ned på.

Mandag denne uken demonstrerte studenter ved University of Zimbabwe (UZ) mot universitetets enorme økning i studieavgift. «Myndighetene har nå nektet meg utdanningen jeg har rett på» sto det på en plakat en gråtende student holdt frem under demonstrasjonen.

– En vanlig lærerlønning for tiden ligger på rundt 1000 kr i måneden.  Studieavgiften for studenter ved UZ ble nylig økt dramatisk, og kan nå komme på opptil 10 000 kroner per semester.  Da blir høyere utdanning et utilgjengelig gode, noe som er kun for de rikeste, sier Kasper Landmark, rådgiver i SAIH.

Økningen i studieavgift må sees i sammenheng med den krevende økonomiske situasjonen i Zimbabwe. Den enorme inflasjonen gjør at den lokale valutaen raskt taper verdi og folks lønninger forvitrer.

Studentenes demonstrasjon ble, som ventet, møtt med vold og arrestasjoner fra politiet.

– Siden mandag har våre partnere, Zimbabwe National Students Union og Zimbabwe Lawyers for Human Rights, jobbet med å få flere titalls arresterte studenter løslatt. Studenter som brukte sin grunnlovfestede rett til fredelig protest mot mangedobling av skolepengene, sier Landmark.

Flere brudd på menneskerettigheter

SAIH samarbeider med flere organisasjoner for lærere og studenter i Zimbabwe som i de siste årene har sett en forverring av menneskerettighetssituasjonen.

Opposisjonelle, fagforeningsledere, studentaktivister, og journalister blir trakassert, vilkårlig arrestert, og utsatt for langvarige varetektsfengslinger.

Bare mellom mars og juni i år har 40 studentaktivister møtt i retten, tiltalt for «oppfordringer til vold» etter å ha deltatt i fredelige protester, sier Landmark.

Neste år er det valg i Zimbabwe og organisasjonene SAIH samarbeider med forventer at angrepene på sivilsamfunn vil øke i styrke.

 Vi har nå økt støtten til studentbevegelsen, fagforeningene, og til organisasjoner som beskytter dem, blant annet med advokatbistand, fordi vi ser de er under angrep. Sivilsamfunnet i Zimbabwe trenger all støtte de kan få frem mot valget i 2023, sier Landmark.

Forsøker å stilne sivilsamfunnet

Etter det kontroversielle valget i 2018, hvor opposisjonen anklaget myndighetene for omfattende valgjuks, mottok Zimbabwiske myndigheter en rekke anbefalinger fra EUs observatører.

– Dessverre har anbefalingene ikke blitt fulgt opp. I stedet går den demokratiske utviklingen i feil retning, sier Landmark.

En ny lov rettet mot sivilsamfunnsorganisasjoner ligger nå i parlamentet og ventes å bli godkjent. Hvis det skjer gir det myndighetene nærmest uinnskrenkede muligheter til å gripe inn i enkeltorganisasjoner, fjerne styrer eller ansatte, og beslaglegge midler og eiendeler.

– Det virker som om motivasjonen bak dette lovforslaget er å stilne kritiske røster før valget i 2023 og hindre at sivilsamfunnsorganisasjoner bruker sin legitime rolle som vaktbikkjer og rapporterer om volden og overgrepene som dessverre er blitt en normalisert del av regimets «valgkamp», sier Landmark.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Slagord som dette og "studenter er ikke minibanker" er å se i protestene som pågår mot den dramatiske økningen i skolepenger i Zimbabwe. Protestene slås hardt ned på.
Slagord som dette og "studenter er ikke minibanker" er å se i protestene som pågår mot den dramatiske økningen i skolepenger i Zimbabwe. Protestene slås hardt ned på.
Last ned bilde
Chipoyi som twitrer dette bildet av seg selv er leder for studentparlamentet ved University of Zimbabwe og med i den nasjonale studentbevegelsen Zinasu.
Chipoyi som twitrer dette bildet av seg selv er leder for studentparlamentet ved University of Zimbabwe og med i den nasjonale studentbevegelsen Zinasu.
Last ned bilde

Om SAIH

SAIH
SAIH
Mariboes gate 8
0183 Oslo

47370190http://www.saih.no

SAIH er en norsk bistands- og kampanjeorganisasjon som jobber for menneskerettigheter, retten til utdanning og akademisk frihet globalt. 

SAIH ble startet av norske studenter og akademikere for 61 år siden, og har i dag 56 medlemsorganisasjoner i Norge, herunder student- og akademiker-organisasjoner.