Samferdselsdepartementet

Siri Hall Arnøy utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet

Del

Fagdirektør Siri Hall Arnøy er i statsråd 21. januar utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Hall Arnøy er utnemnd til underdirektør i Vegseksjonen. Seksjonen har mellom anna ansvar knytt til planlegging, bygging og drift og vedlikehald av riksvegane, og har det overordna ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet.

Siri Hall Arnøy (43) er sivilingeniør i miljøfysikk frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. Ho har ein doktorgrad i teknologi- og vitskapsstudiar frå Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i 2012. Hall Arnøy var stortingsrepresentant i perioden 2001-2005, før ho blei politisk rådgjevar i Finansdepartementet i 2005. Ho har også vore fagansvarleg og politisk rådgjevar i ZERO.

Hall Arnøy har vore tilsett som sakshandsamar i Samferdselsdepartementet frå 2015 og har i perioden vore departementskonstituert som avdelingsdirektør i Planseksjonen i eitt år. Hall Arnøy har fungert som nestleiar i Vegseksjonen sidan hausten 2021.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom