SINTEF

SINTEF ØNSKER FUSJON MED TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING

Del

Styret i SINTEF AS har i dag vedtatt å tilby en fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU).

En fusjon med TFoU vil ytterligere styrke SINTEFs kapasitet innenfor samfunnsvitenskapelige fag i en tid der møtet mellom teknologi og samfunn er nøkkelen til økt bærekraft.
- Vi i SINTEF har allerede en stor og voksende forsknings- og innovasjonsportefølje på Innherred, der vi har lyktes med å hente store ressurser til prosjekter både i industriklyngen i Verdal og på Mære landbruksskole og vi har allerede spennende prosjekter i samarbeid med Steinkjer kommune. Vi har to ansatte på InnoCamp i Steinkjer og samarbeider godt med de andre forskningsaktørene der, blant annet rundt vår satsing på teknologi til agri- og næringsmiddelindustrien.
En fusjon med TFoU vil gi en vinn-vinn situasjon der det samfunnsvitenskapelige miljøet i Trøndelag styrkes og samtidig integreres med vårt institutt SINTEF Digital, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Gjørv påpeker at TFoUs satsing på bærekraftig innovasjon og næringsutvikling særlig rettet mot regionens satsing på bioøkonomi og matproduksjon gjør at miljøet styrker sine forutsetninger for å bli en base for nasjonale og internasjonale prosjekter. SINTEF ser også at Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune er viktige aktører i flere av endringsprosjektene for å styrke folkehelse og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene, og at dette i stor grad passer sammen med SINTEFs konsernsatsing på forskning og innovasjon rundt fremtidens helsetjenester.

- Vi opplever Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune som framoverlente, og vi anerkjenner det betydelige engasjementet fra lokale og regionale myndigheter i å bygge et sterkt kompetansemiljø i Steinkjer, sier Gjørv.
- Nå håper vi at eierne av TFoU ser like positivt på en slik sammenslåing som vi gjør. Dette er en flott mulighet til å utvikle sterke kompetansemiljøer som kan understøtte regionens satsing på agriteknologi, bioøkonomi, samt helse og velferd.

For mer informasjon:
Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør
Tlf: 41 56 64 14
E-post: vincent.fleischer@sintef.no
Morten Dalsmo, konserndirektør SINTEF Digital
Tlf: 952 91 417
E-post: morten.dalsmo@sintef.no

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom