SINTEF

SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen

Del

Når SINTEF og NTNU oppretter Geminisenteret Tunnelteknologi 2.0, er ambisjonen å være vert for store FoU-satsinger og å bidra til å få på plass et eget masterprogram for fagområdet.

SINTEF var med som rådgiver da verdens første undersjøiske rundkjøring ble bygget på Færøyene. 
Foto: Eivind Grøv
SINTEF var med som rådgiver da verdens første undersjøiske rundkjøring ble bygget på Færøyene. Foto: Eivind Grøv

NTNU og SINTEF har en lang og stolt tradisjon for samarbeid om utvikling av undergrunnen, og har etablert flere verdensledende laboratorier sammen.

- Vi ønsket å formalisere dette fellesskapet på nytt, og med Geminisenteret “Tunnelteknologi 2.0” vender vi blikket betydelig høyere og lenger frem, sier initiativtaker og sjefforsker i SINTEF, Eivind Grøv.

Målet er et forsterket samarbeid som ramme for søknader og å etablere eget masterprogram for tunnelteknologi ved NTNU. Det nye Geminisenteret skal være en teknologisk spydspiss og vil trekke inn internasjonale fagmiljøer der dette er naturlig.

Skal hjelpe tunnelbransjen til å tenke nytt

Tunneler er en helt essensiell del av samfunnets infrastruktur.

- Alt tyder på at bruk av undergrunnen vil øke i en tid med befolkningsvekst og det grønne skiftet, nasjonalt og spesielt internasjonalt. Tunnelteknologi 2.0 skal fungere som en arena hvor vi drøfter felles fremstøt for å bringe tunnelteknologien videre, fortsetter Grøv.

Dette blir satsningsområder for Geminisenteret:

  • Digitalisering. Som i resten av samfunnet, blir digitalisering stadig viktigere i tunnelbransjen. Det samles inn store mengder data som kan være til stor hjelp for bransjen om de blir håndtert på rett måte.
  • Det Grønne skiftet. Tunnel- og anleggsbransjen har ikke tradisjonelt hatt stort fokus på klimavennlige løsninger. Nå tvinges bransjen til å dreie mot grønnere løsninger for produkter, anvendelse av utstyr og byggeråstoffer.
  • Trafikksikkerhet, sikre løsninger og smart vedlikehold. Forskerne stiller spørsmål ved om vi har tilstrekkelig empiri og grunnlag for å gjøre beslutninger knyttet til tunnelutforming, sikkerhetsinstallasjoner og best mulig drifts- og vedlikeholdssystemer.
  • Utdanning og kunnskapsspredning. Når kompleksiteten i samfunnet øker, øker også kravene til tunneler og bergrom. Derfor må vi utvikle kunnskapen og utdanningstilbudet knyttet til prosjektering, bygging og drift/vedlikehold av disse konstruksjonene under jord.
  • Kunstig intelligens i tunnelbransjen. Dette kommer, blant annet gjennom datastøttede løsninger som overtar maskinstyringen. Løsningene er langt ifra fullt utviklet, men behovet er der, og utviklingen går i rasende fart.

- Planleggingen av Geminisenteret er godt i gang, og vi holder tett kontakt med bransjen. Det blir en offisiell åpning av senteret til høsten, sier senior prosjektleder Torun Rise som skal lede den praktiske gjennomføringen Tunnelteknologi 2.0.

Partnere i senteret er SINTEF Community, NTNU Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGP) og NTNU Institutt for Bygg- og Miljøteknikk (IBM).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SINTEF var med som rådgiver da verdens første undersjøiske rundkjøring ble bygget på Færøyene. 
Foto: Eivind Grøv
SINTEF var med som rådgiver da verdens første undersjøiske rundkjøring ble bygget på Færøyene. Foto: Eivind Grøv
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Nytt laboratorium og SINTEFs 150 batteriforskere skal løfte norsk konkurransekraft på batterier6.5.2021 16:31:18 CEST | Pressemelding

Det pågår et globalt kunnskapskappløp i alle deler av verdikjeden knyttet til produksjon, bruk og gjenbruk av batterier. Det uavhengige forskningsinstituttet SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året. Laboratoriet vil bli lokalisert i Trondheim og vil gi norsk næringsliv med ambisjoner innenfor batteriindustri muligheten til å konkurrere på internasjonalt nivå. – Norge og SINTEF har fremragende forskningsmiljøer innen elektrokjemisk forskning. Batterier som forsknings- og innovasjonstema engasjerer allerede 150 forskere i SINTEF. Nå retter vi kunnskapen på flere av våre lokasjoner inn mot et nytt, stort SINTEF laboratorium for å støtte de høye ambisjonene om å etablere industri knyttet til batteriproduksjon i Norge. For å lykkes med en slik industriambisjon er det nødvendig med en forskningsinfrastruktur i verdensklasse som kan bidra til utvikling og verifikasjon av teknologien i produksjonsli

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom