SINTEF

SINTEF Ocean medlem i International Windship Association

Del

Et viktig satsningsområde for SINTEF Ocean er grønn skipsteknologi. Derfor blir vi nå medlem av International Windship Association (IWSA) som jobber med løsninger innen vindpropulsjon for kommersiell shipping globalt.

Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean
Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean

Teknologier for vindassistert propulsjon for kommersiell shipping blir stadig modnere og enklere tilgjengelige. Antallet nye installasjoner av denne typen øker, og det er en voksende interesse for både vindassistert propulsjon, vind som primær propulsjon, og for optimalisering av fartøy for bruk av vind til fremdrift.

Siden åpningen av deres slepetank i 1939, har SINTEF Ocean (tidligere MARINTEK) forsket på en lang rekke ulike skipsteknologier. Vindbasert propulsjon er som kjent blant de eldste framdriftsløsningene for skip, men har for tiden en renessanse som en bidragsyter for mer miljøvennlig shipping. For å støtte utviklingen av teknologisegmentet videre, har SINTEF Ocean i dag kunngjort vårt medlemskap i International Windship Association (IWSA), en medlemsdrevet assosiasjon som promoterer og tilrettelegger for økningen av vindassistert propulsjon innen kommersiell shipping.

- I flere og flere sammenhenger ser vi en sterk interesse for vindassistert propulsjon blant akademikere, teknologileverandører, designere og skipseiere, blant annet bekreftet gjennom den store oppslutningen i et webinar arrangert av SINTEF Ocean og NTNU for SFI Smart Maritime i desember 2020. Antallet fullskala installasjoner er på vei opp, og vi ser stadig nye lavutslipps- og nullutslipps-konsepter som på en eller annen måte inkluderer vindassistert fremdrift, sier Sverre Anders Alterskjær, forskningsleder for skipshydrodynamikk hos SINTEF Oceans avdeling for Skip og havkonstruksjoner.

Likevel finnes det utfordringer knyttet til det å ta i bruk vindassistert propulsjon, blant annet knyttet til å forutsi reell energieffektivitet, påvirkning på sjøegenskaper, manøvrering og operasjon. For å utnytte potensialet som ligger i vindbasert propulsjon fullt ut bør man ha en holistisk tilnærming til fartøyskonseptet, inkludert hensyn til hydrodynamikk, aerodynamikk, konvensjonelt fremsdriftssystem og operasjons- og ruteprofil – en tilnærming SINTEF Ocean har lang erfaring med.

- Vi har vært en følger av IWSA lenge, og har satt stor pris på den åpne delingen av nyheter, publikasjoner og relevante arrangementer på nettsiden, også for ikke-medlemmer. Men nå føler vi at tiden er inne for oss å gå inn som medlem, og vi ser frem til å bidra aktivt ved å knytte kontakter, lære og dele vår forskning innenfor dette spennende fagfeltet, fortsetter Alterskjær.

SINTEF Ocean jobber for tiden med flere prosjekter som inkluderer vindassistert fremdrift, og gjennomfører FoU på numeriske og eksperimentelle metoder for evaluering av ulike typer vind-propulsorer, samt optimalisering av fartøy med vindpropulsjon.

- Å ha SINTEF Ocean som medlem i IWSA nå føles veldig tidsriktig. Å få med deres erfaring og FoU arbeid innen evalueringen av fartøy som helhet samt vindsystemer kommer til å styrke vårt arbeid med å standardisere disse metodene i fremtiden – noe som er kritisk nå som drivkraften i sektoren fortsetter å øke, sier Gavin Allwright, generalsekretær for IWSA. - Vi ser frem til å jobbe sammen for å realisere en troverdig og levedyktig fremtid innen vindpropulsjon.

TILLEGGSINFORMASJON

SINTEF Ocean: SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen. 

Nåværende prosjekter med vindbasert propulsjon inkluderer blant annet: Zero Emission Cruise Vessel, CruiZero (http://www.smartmaritime.no/news/vard-to-design-a-cruise-ship-with-wind-assisted-propulsion/) Zero Emission Coaster, ZeroCoaster (https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/nytt-skipsdesign-skal-gjore-norsk-skipsfart-gronnere/)

International Windship Association (IWSA): tilrettelegger og promoterer løsninger innenfor vindpropulsjon for kommersiell shipping globalt, og samler alle parter i utviklingen av en vindfartøy sektor som former synspunkter og retningslinjer blant industrien og myndighetene.

IWSA er en medlemsdreven, ideell organisasjon bestående av over 130 leverandører av vindpropulsjon-teknologi, skipsutviklingsprosjekter, designere, skipsarkitekter, ingeniører, akademikere, NGO-er og sjøfolk, med aktivitet innenfor fem hovedkategorier: Nettverkutvikling, Policy, Utdanning, Kommunikasjon og Tilrettelegging. www.wind-ship.org

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson SINTEF Ocean: Sverre Anders Alterskjær
sverre.alterskjaer@sintef.no
+47 464 15 000

Kontaktperson IWSA: Gavin Allwright
secretary@wind-ship.org
+44-7517-105817

Bilder

Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean
Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean
Last ned bilde
Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean
Foto: Alexander Sandnes/SINTEF Ocean
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom