SINTEF

SINTEF leder viktig e-helse-prosjekt i Afrika

Del

Prosjektet BETTEReHEALTH skal bistå afrikanske land med å utarbeide gode rammeverk for bruk av e-helse. Det overordnede målet med prosjektet, som er ledet av SINTEF, er å bidra til å forbedre befolkningens helse.

Det EU-finansierte BETTEReHEALTH-prosjektet skal bidra til bedre, mer tilgjengelige og effektive helse- og omsorgstjenester i lav- og lavere mellominntektsland i Afrika. Dette skal gjøres gjennom å koordinere og bistå med implementering av bærekraftige e-helse-løsninger.

De afrikanske og europeiske partnerne som er involvert i BETTEReHEALTH-initiativet jobber etter mottoet "Bedre e-helse er bedre helse".

- Vårt prosjekt skal støtte lav- og lavere mellominntektsland i Afrika i å forme nasjonale e-helsestrategier og programmer som kan hjelpe dem å utnytte det lovende potensialet e-helse har. Alle BETTEReHEALTH-partnerne har en felles forståelse for at økt bruk av e-helse ikke er målet, men heller et verktøy for å bedre helsen for flest mulig. Dette er spesielt aktuelt nå under koronapandemien, sier leder for BETTEReHEALTH og forsker i avdeling helse i SINTEF Digital, Konstantinos Antypas.

- Et viktig bidrag for å forbedre kvaliteten

Med godkjennelser fra landenes helsedepartementer skal prosjektet ha regionale knutepunkt i Ghana, Malawi, Etiopia og Tunisia, men også omkringliggende land vil dra nytte av prosjektet. Som en del av arbeidet skal forskerne blant annet etablere databaser med informasjon om eksisterende e-helseløsninger. Databasene vil bli brukt i arbeidet med å utarbeide gode rammeverk for bruk av e-helse og vil gi nyttig kunnskap om implementering av e-helseløsninger i landene som er involvert i prosjektet.

- BETTEReHEALTH er et viktig bidrag for å forbedre kvaliteten på helsetjenestene og øke tilgjengeligheten for marginaliserte befolkningsgrupper i Afrika. Dette prosjektet er helt i tråd med SINTEFs visjon om "teknologi for et bedre samfunn" og vår forpliktelse til bærekraftmålene. SINTEF har verdifull erfaring fra e-helse- og digitale helseprosjekter, og i tillegg til å koordinere BETTEReHEALTH ønsker vi å bidra med vår kompetanse og utveksle erfaringer med konsortiet og helsemyndighetene i afrikanske land, sier konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital.

Vil bidra til internasjonalt samarbeid

BETTEReHEALTH skal også bidra til utviklingen av nye og eksisterende strategiske partnerskap på det afrikanske kontinentet, mellom europeiske og afrikanske interessenter innen helsetjenester, forskning, utdanning, næringsliv og myndigheter.

- SINTEF og våre partnere har et omfattende nettverk i Afrika. Gjennom BETTEReHEALTH vil interessenter i Afrika og Europa få muligheten til å knytte bånd og inngå nye samarbeid med det overordnede målet om å bedre befolkningens helse, sier Dalsmo.

11 europeiske og afrikanske partnere deltar i det toårige prosjektet, og foruten SINTEF er Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for e-helseforskning med fra Norge.

Her kan du lese mer om prosjektet BETTEReHEALTH: www.betterehealth.eu

Partnere i prosjektet:

• SINTEF, Norge (prosjektkoordinator)

• Nasjonalt senter for e-helseforskning, Norge

• Universitetet i Sørøst-Norge

• Ets. Lievens-Lanckman, Belgia

• Universitetet i Oslo, Norge

• Sfax HealthTech Cluster, Tunisia

• Ghana Health Service, Ghana

• Jimma University, Etiopia

• University of Gondar, Etiopia

• Health Information Systems Programmes Ltd, Malawi

• Helder Resultaat, Nederland

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom