Samferdselsdepartementet

Sikrer et godt togtilbud ved å videreføre ordning med tilleggsavtaler

Del

- Det er viktig at vi opprettholder et godt togtilbud til befolkningen. Samtidig er det nødvendig at ordningen tilpasses en situasjon vi ser vil vare over tid. Tilleggsavtalene må ikke bli en hvilepute som hindrer omstilling og effektiv drift, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Da strenge smitteverntiltak ble iverksatt i mars, falt togselskapenes billettinntekter drastisk. Samtidig var det nødvendig å opprettholde et togtilbud, spesielt med hensyn til arbeidsreisende. Staten har derfor inngått tilleggsavtaler med togselskapene om økt kjøp av persontransport med tog. Staten dekker gjennom avtalene togselskapenes underskudd slik at et nødvendig togtilbud blir opprettholdt til tross for reduserte billettinntekter.

- Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen har antallet som reiser med toget økt, men det er fremdeles lavere enn før pandemien. Regjeringen har derfor tatt høyde for å videreføre ordningen med tilleggsavtaler, men der ordningen tilpasses til en situasjon som er mer stabil enn da den ble opprettet, sier Hareide.


Viderefører ordning ut første halvår 2021
Jernbanedirektoratet leverte 27. august anbefalinger til hvordan avtalene bør innrettes på lengre sikt. Samferdselsdepartementet har tatt utgangspunkt i disse anbefalingene og sendte 23. oktober et supplerende tildelingsbrev der direktoratet gis fullmakt til å videreføre ordningen ut første halvår i 2021. Dette forutsetter at Stortinget i behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett bevilger et beløp til statlig kjøp av persontransport med tog som er i samsvar med regjeringens budsjettforslag. 

Et nytt element i ordningen er at togselskapene skal dekke en egenandel av underskuddet. Dette innføres fra 1. november 2020, og det er Jernbanedirektoratet som skal fastsette egenandelen.

Basert på transportfaglige vurderinger, blant annet om hvilke togtilbud som er viktig å opprettholde for staten i dagens situasjon, skal Flytoget ikke omfattes av ordningen med tilleggsavtaler utover 2020.


For flere opplysninger -se:

  • Supplerende tildelingsbrev av 23. oktober 2020 fra Samferdseldsdepartementet til Jernbanedirektoratet om videre innretting av tilleggsavtaler for økt kjøp av persontransport med tog
  • Jernbanedirektoratets pressemelding av 23. oktober 2020 om videreføring av tilleggsavvtaler 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 202214.1.2022 11:50:37 CET | Pressemelding

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til å kompensere for reduserte inntekter i årets tre første måneder. Regjeringen følger koronasituasjonen nøye, og vil fortløpende vurdere behov for kompenserende tiltak for næringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå starter vi storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren10.1.2022 06:00:00 CET | Pressemelding

- Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt. Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende for alle parter i arbeidet mot sosial dumping. Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå blir det krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser24.12.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

- Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Korona: Regjeringen varsler kompenserende tiltak for luftfart i 202221.12.2021 19:00:45 CET | Pressemelding

– De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land der svært mange er avhengige av fly for å få hverdagen til å fungere. De negative konsekvensene for næringen kan bli mer langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Korona: Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter8.12.2021 13:21:36 CET | Pressemelding

– Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022. Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom