Samferdselsdepartementet

Sikrer et godt togtilbud ved å videreføre ordning med tilleggsavtaler

Del

- Det er viktig at vi opprettholder et godt togtilbud til befolkningen. Samtidig er det nødvendig at ordningen tilpasses en situasjon vi ser vil vare over tid. Tilleggsavtalene må ikke bli en hvilepute som hindrer omstilling og effektiv drift, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Da strenge smitteverntiltak ble iverksatt i mars, falt togselskapenes billettinntekter drastisk. Samtidig var det nødvendig å opprettholde et togtilbud, spesielt med hensyn til arbeidsreisende. Staten har derfor inngått tilleggsavtaler med togselskapene om økt kjøp av persontransport med tog. Staten dekker gjennom avtalene togselskapenes underskudd slik at et nødvendig togtilbud blir opprettholdt til tross for reduserte billettinntekter.

- Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen har antallet som reiser med toget økt, men det er fremdeles lavere enn før pandemien. Regjeringen har derfor tatt høyde for å videreføre ordningen med tilleggsavtaler, men der ordningen tilpasses til en situasjon som er mer stabil enn da den ble opprettet, sier Hareide.


Viderefører ordning ut første halvår 2021
Jernbanedirektoratet leverte 27. august anbefalinger til hvordan avtalene bør innrettes på lengre sikt. Samferdselsdepartementet har tatt utgangspunkt i disse anbefalingene og sendte 23. oktober et supplerende tildelingsbrev der direktoratet gis fullmakt til å videreføre ordningen ut første halvår i 2021. Dette forutsetter at Stortinget i behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett bevilger et beløp til statlig kjøp av persontransport med tog som er i samsvar med regjeringens budsjettforslag. 

Et nytt element i ordningen er at togselskapene skal dekke en egenandel av underskuddet. Dette innføres fra 1. november 2020, og det er Jernbanedirektoratet som skal fastsette egenandelen.

Basert på transportfaglige vurderinger, blant annet om hvilke togtilbud som er viktig å opprettholde for staten i dagens situasjon, skal Flytoget ikke omfattes av ordningen med tilleggsavtaler utover 2020.


For flere opplysninger -se:

  • Supplerende tildelingsbrev av 23. oktober 2020 fra Samferdseldsdepartementet til Jernbanedirektoratet om videre innretting av tilleggsavtaler for økt kjøp av persontransport med tog
  • Jernbanedirektoratets pressemelding av 23. oktober 2020 om videreføring av tilleggsavvtaler 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom