Høgskolen i Innlandet

Signerte ny avtale med Innlandet fylkeskommune

Del

En ny samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune skal styrke utdanning, forsking, innovasjon og helhetlig samfunnsutvikling i regionen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud under signeringen torsdag. Foto: Gro Vasbotten//Høgskolen i Innlandet.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud under signeringen torsdag. Foto: Gro Vasbotten//Høgskolen i Innlandet.

– Vi har en ambisjon om å være en partner som bidrar til positiv utvikling i Innlandet. Da er en samarbeidsavtale med fylkeskommunen et svært nyttig verktøy, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Den nye samarbeidsavtalen ble signert torsdag formiddag av Svenkerud og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Tydelige samarbeidsområder

Dette er en overordnet avtale om strategisk samarbeid mellom partene. Den holder fram flere samarbeidsområder som er prioriterte fordi de følger opp Innlandsstrategien som fylkeskommunen har utarbeidet og høgskolens strategi for årene frem til 2026.

Fornyelse av offentlig sektor, digitalisering/cyberteknologi, bærekraft/klima og næringsområder som bioøkonomi, reiseliv og kulturnæringer er blinket ut som sentrale samarbeidsområder.

– Nå starter arbeidet med å definere konkrete prosjekter vi skal samarbeide om, til beste for begge parter, sier Svenkerud.

Årlig handlingsplan

Samarbeidsprosjektene skal jobbes fram i møter mellom relevante fagmiljøer ved høgskolen og representanter fra fylkeskommunens avdelinger.

– Arbeidet framover vil konkretisere innholdet i avtalen i form av felles prosjekter, sier Peer Jacob Svenkerud.

Avtalen legger opp til en årlig handlingsplan med konkrete tiltak.

Forankret i ledelsen

En arbeidsgruppe skal etableres for å følge opp samarbeidet, mens den strategiske styringen av samarbeidet vil skje i årlige møter mellom ledelsen i de to organisasjonene.

Høgskolen og fylkeskommunen er allerede partnere i en lang rekke samarbeidsprosjekter, og disse fortsetter som før.

Avtalen skal løpe i tre år, og kan deretter forlenges med inntil to år av gangen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud under signeringen torsdag. Foto: Gro Vasbotten//Høgskolen i Innlandet.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og rektor Peer Jacob Svenkerud under signeringen torsdag. Foto: Gro Vasbotten//Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no