Samferdselsdepartementet

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma

Del

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.

– Jeg er imponert over det arbeidet som er gjort i Nedre Glomma for å styrke kollektivtransporten i regionen. Passasjerveksten på buss og ferjer de siste årene er positiv, og jeg er glad for at vi fortsetter med det gode samarbeidet, sier Noresjø.

 Avtalen er på 300 millioner kroner fordelt over fire år. Det ligger til grunn 55 millioner kroner i belønningsmidler, og 20 millioner kroner som tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransporten.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser. 

Programmet for dagen besto av en befaring i Fredrikstad- og Sarpsborgområdet og et møte der videre prosess for Bypakke Nedre Glomma og en mulig framtidig byvekstavtale for området ble diskutert. 

På møtet deltok ordførerne Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad kommune, Sindre Martinsen-Evje fra Sarpsborg kommune og fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna, samt representanter fra Bypakke Nedre Glomma. 

– Det har vært en begivenhetsrik dag med gode samtaler. Innspillene jeg har fått her i dag tar jeg med meg tilbake til departementet, når vi fremover både skal jobbe videre med Nasjonal transportplan og en mulig fremtidig byvekstavtale, sier statssekretæren.

For flere opplysninger - se:

  • Avtale (usignert) mellom Samferdselsdepartementet og Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune om belønningsmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for 2020–2023 og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport for 2020-2023 

  • Samferdselsdepartementets temaartikkel om belønningsordningen, bymiljøavtaler  og byvekstavtaler  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CESTPressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom