Norske Shell

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Del

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell

- Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Med dette vil vi bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge. Sammen kan vi tilby det beste fra globale til lokale ressurser i et felles prosjekt, og blir en svært solid søker til disse havvind-konsesjonene, sier administrerende direktør Marianne J. Olsnes i Norske Shell. Shell har globalt vært en industriell aktør i vindkraft i over 20 år, med vindkraftprosjekter i både Europa, USA og Asia.

Solid allianse

Samarbeidsavtalen mellom de tre selskapene ble undertegnet nylig. Arbeidet med å forberede de to søknadene er godt i gang. Alliansen har store ambisjoner for prosjektet, og mener at spesielt Sørlige Nordsjø II, med sin beliggenhet på grensen til dansk sokkel, er ideelt for tilknytning til Europa. Begge feltene er krevende i forhold til utbyggingsløsninger og teknologi, men partnerskapet representerer kompetanse og kapasitet som har flyttet grensene for hva som er mulig tidligere.

- Vi ser på Norge som et interessant område både for å sikre Europa nok fornybar elektrisk kraft og for å utvikle flytende havvind-løsninger som kan bli kommersielle. Også fra et globalt perspektiv ser vi Lyse og BKK som verdifulle samarbeidspartnere med kompetanse fra vannkraft og nettløsninger, sier Hessel de Jong, som leder Shell sin havvind-virksomhet i Europa.

Store muligheter for leverandørindustrien i Norge

Myndighetene åpner opp for at Utsira Nord kan få opptil 1500 MW havvind og Sørlige Nordsjø II opptil 3000 MW. Mens Sørlig Nordsjø II utfordrer dagens grenser for bunnfast teknologi, vil Utsira Nord kreve innovative løsninger for flytende vindkraft.

- Vi har ikke bundet oss opp til en bestemt leverandør av teknologi. Våre prosjekter vil gi store muligheter for den norske leverandørindustrien. Norsk leverandørindustri er i verdensklasse med tanke på innovasjon, kvalitet og krav til sikkerhet. Markedet for havvind er sterkt voksende globalt, og vi ønsker å bidra til at norsk leverandørindustri kan skape seg konkurransefortrinn i verden, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Samspill mellom vind og vann

BKK og Lyse har inngående kjennskap til hele energisystemet med produksjon av fornybar energi, bygging av kompleks infrastruktur og god kunnskap om energihandel og kraftutveksling.

- De to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft utfyller hverandre perfekt. Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etterspørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften. Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen av olje- og gassnæringen og koble havvindutbyggingen i den sørlige delen av Nordsjøen til relevante markeder i Europa. Samspillet mellom havvind og vannkraft og mellom Norge og Europa vil være et fortrinn her, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.


Kontaktpersoner for mediene (her kan det avtales intervjuer):

  • Kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland, Norske Shell, tlf. 936 12 222
  • Kommunikasjonsrådgiver Svein Ove Søreide, BKK, tlf. 902 03 995
  • Kommunikasjonssjef Peter Schwarz, Lyse, tlf. 404 54 082

Video tilgjengelig for mediene:

Video med korte intervjuer med de tre konsernsjefene Marianne J. Olsnes i Norske Shell, Eimund Nygaard i Lyse og Jannicke Hilland i BKK, denne kan lastes ned og brukes som råstoff eller i sin helhet av mediene: https://vimeo.com/563897178/3e143e4835


Fakta om aktørene

Om Shell

Shell skal bli et netto-nullutslippsselskap innen 2050 og har ambisjoner om å være en totalleverandør av fornybar energi både til privatpersoner og bedrifter i hele verden. Med det nye partnerskapet forankrer Shell sine planer om også å bli fornybar-aktør i Norge. Selskapet bygger på dyp teknologisk og kommersiell kompetanse så vel som et globalt markedsapparat. Det var Shell som fant Troll, det største gassfeltet i Norge og konstruerte giganten Troll A - som er det største menneskeheten har bygget og så flyttet til sitt bestemmelsessted. Norske Shell har hovedkontor i Stavanger og er operatør av felt på norsk sokkel og vil produsere gass i flere tiår fremover. Shell har 80 000 ansatte i mer enn 70 land og har vært i Norge i 109 år.


Om BKK

BKK er det største selskapet innen fornybar energi på Vestlandet, og en av Norges største vannkraftprodusenter. BKK eier 38 vannkraftverk, og har også ansvar for viktig infrastruktur som strømnett, fiber, fjernvarme og lading. BKK er eid av Statkraft , 17 kommuner og to kommunale kraftlag i Vestland. Selskapet har hovedkontor i Bergen og over 1300 ansatte.

Om Lyse

Lyse er landets tredje største vannkraftprodusent. Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og leverer produkter og tjenester under merkevarene Altibox og Smartly. Lyse har erfaring med komplekse infrastrukturprosjekter, også overføringskabler til utlandet. Lyse eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Konsernet har hovedkontor i Stavanger og teller over 1300 ansatte. 

 

Video med korte intervjuer med de tre konsernsjefene Marianne J. Olsnes i Norske Shell, Eimund Nygaard i Lyse og Jannicke Hilland i BKK

Nøkkelord

Bilder

Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Last ned bilde
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia.  
Foto: Shell
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia. Foto: Shell
Last ned bilde
Konsernsjefene Jannicke Hilland i BKK, Eimund Nygaard i Lyse og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Konsernsjefene Jannicke Hilland i BKK, Eimund Nygaard i Lyse og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Last ned bilde
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia.  
Foto: Shell
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia. Foto: Shell
Last ned bilde
Konsernsjefene Marianne J. Olsnes i Norske Shell, Eimund Nygaard i Lyse og Jannicke Hilland i BKK går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Konsernsjefene Marianne J. Olsnes i Norske Shell, Eimund Nygaard i Lyse og Jannicke Hilland i BKK går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell
Last ned bilde
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia.  
Foto: Shell
Shell har 20 års erfaring med havvind i Europa, USA og Asia. Foto: Shell
Last ned bilde

Om Norske Shell

Norske Shell
Norske Shell
Tankveien 1
4098 Tananger

+47 51693000http://www.shell.no

Shell har vært i aktiv i Norge i over 100 år. Vår kjernevirksomhet er leting etter, og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Shell er operatør for Ormen Lange og Knarr, og er teknisk tjenesteyter for daglig drift av Nyhamna Prosessanlegg på Aukra. Shell er også medeier i flere andre produksjonslisenser på norsk sokkel.

I tillegg er Shell aktiv partner i CCS-initiativene Northern Lights og Teknologisenteret Mongstad. Vi tilbyr el-lading gjennom NewMotion, og gjennom Shell Ventures er vi medeier i åtte norske teknologibedrifter. Vi søker også aktivt muligheter innenfor fornybart og renere energiløsninger i Norge. 

Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune, nær Stavanger.

Følg pressemeldinger fra Norske Shell

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Shell på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske Shell

Fem millioner tonn CO2 fanget og lagret13.7.2020 08:00:00 CEST | Pressemelding

På under fem år har Shell sitt karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada, fanget og lagret fem millioner tonn CO2, til betydelig lavere kostnad enn forventet. Fem millioner tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra omkring 1,25 millioner biler. Kostnaden for drift av anlegget i Canada er omlag 35 prosent lavere enn opprinnelig estimert, og utbyggingskostnadene ville vært omlag 30 prosent lavere om anlegget ble bygget i dag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom