Sex og Politikk

Sex og Politikk: Norsk likestilling er «stillestående»

Del

Bortsett fra betydelige utfordringer med vold mot kvinner og en underrepresentasjon av kvinner i ledende stillinger, mener den norske regjeringen at man har god grunn til å være fornøyd med likestillingen i Norge. «Ikke helt», mener foreningen Sex og Politikk som vurderer Norges innsats til bærekraftsmål 5 som «stillestående».

I dag legger Norge fram for FN sin rapport på landets arbeid med bærekraftsmålene. Sex og Politikk har spesielt fulgt bærekraftsmål 5: Likestilling. 

6. juli - 15. juli arrangeres FN’s High Level Political Forum (HLPF), eller FNs Høynivåforum, som er den viktigste FN-plattformen for bærekraftig utvikling i verden.

I år skal 42 land rapportere på sitt arbeid med bærekraftsmålene gjennom Voluntary National Review (VNR), deriblant Norge, som skal legge frem sin rapport på vårt arbeid med bærekraftsmålene de siste årene.

VNR er en frivillig rapportering på egen innsats for bærekraftsmålene. Norge har rapportert én gang tidligere, i 2016. Da var det bare regjeringen som gjorde rede for landets innsats. Denne gangen har det norske samfunnet hatt en større rolle i rapporteringen ved at et samlet sivilsamfunn får bidra med en vurdering på hvert av bærekraftsmålene, en vurdering som blir en del av den offisielle rapporten Norge legger fram i dag.

Foreningen Sex og Politikk har koordinert sivilsamfunnsorganisasjonenes skyggerapport på bærekraftsmål 5: Likestilling.

Arbeidsgruppen har bestått av 18 organisasjoner som jobber med likestilling, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å komme med innspill på positive og negative trender, skal skyggerapporten også vurdere den overordnede trendutviklingen for Norges arbeid med likestilling, noe arbeidsgruppen beskriver som «stagnant» (stillestående).

For at det igjen skal bli skikkelig driv i likestillingsarbeidet i Norge peker skyggerapporten peker på at vi i tiden fremover bør:

  • Styrke innsatsen nasjonalt og internasjonalt for å bekjempe alle former for vold mot kvinner og jenter, inkludert på digitale plattformer;
  • Følge opp Istanbul-konvensjonen (med fokus på forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner).
  • Lansere en ny handlingsplan mot vold i hjemmet
  • Innføre samtykkelov (Eventuelt forby seksuelle handlinger uten samtykke i straffeloven)
  • Ratifisere ILO-konvensjonen mot vold og trakassering, samt vedta ILOs anbefaling nr. 206;
  • Sikre et sterkt kjønnsperspektiv i nasjonal og internasjonal politikk etter pandemien, inkludert føre en aktiv politikk for å skape nye arbeidsplasser, sikre sterke arbeidstakerrettigheter og redusere ulikheter i inntektene.
  • Styrke det interseksjonelle perspektivet i alt arbeid for å oppnå likestilling, og ikke begrense tiltak og likestillingspolitikk til en binær modell;
  • Følge opp den norske rapporten NOU 2019: 19 om likestillingsutfordringer for barn og unge, samt gjennomføre betydelige investeringer for å motvirke kjønnsskillet i valg av utdanningsprogrammer og yrkesopplæring.
  • Oppfylle forpliktelsen om at 50 prosent av bilateral bistand skal ha kvinners rettigheter og likestilling som primær- eller delmål.
  • Utvikle en feministisk utenrikspolitikk for at norsk bistand skal bli ordentlig kjønnstransformativ.

Leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen uttaler at til tross for at Norge er langt framme når det gjelder likestilling sammenlignet med andre landet, så står det fortsatt mye igjen arbeid også her hjemme. 

-Vi må heller ikke glemme våre internasjonale forpliktelser, og spesielt innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter kan Norge bidra, blant annet gjennom våre bistandsprogram, påpeker Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom