Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Settefiskanlegg får løyve til regulering og uttak av vatn i Hyllestad kommune

Del

NVE gjev Salbu Produksjon AS løyve til regulering av Ramsgrøvatnet og uttak av vatn frå Salbuelva i Hyllestad kommune, i Vestland. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk.

Salbu Produksjon AS skal bygge eit nytt settefiskanlegg ved Salbu. Ved hjelp av resirkuleringsteknologi skal dei produsere inntil 1200 tonn/4,5 millionar laks.

Det er gjeve løyve til å ta ut inntil 167 l/s (10 m3/min) frå Kviadammen på kote 15 i Salbuelva. Ramsgrøvatnet kan regulerast mellom kote 143,3 (LRV) og kote 145,0 (HRV). Vatnet skal sleppast frå Ramsgrøvatnet via Salbuelva til inntaksdam ved Kvia.

Krav skal sikra miljøet

NVE har sett krav om minstevassføring heile året av omsyn til mellom anna sjøaure og ål. Det skal sleppast ei minstevassføring på 55 l/s frå Ramsgrøvatnet og 100 l/s frå inntaksdam ved Kvia. Det er også sett som krav at sjøaure og ål skal kunne passere inntaksdammen ved Kvia.

Vil du vita meir?

Meir informasjon om saka finn du her.

Kontakter

Seksjonssjef Gry Berg, epost: gbe@nve.no
Sakshandsamar Bård Andreas Selstad Ottesen, epost: baso@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom