Frivillighet Norge

Seniorer i frivilligheten er folkehelse

Del

I anledning verdensdagen for eldre 1. oktober lanserer ProAge i samarbeid med Frivillighet Norge, en ny rapport der vi har sett på mulighetene for en engasjert og aktiv alderdom gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner.

Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. (Foto: Hedvig Kolboholen)

SSBs siste tall (2018) om aldring sier at andelen personer i befolkningen over 70 år vil stige med 21 prosent frem til 2060. Veksten vil bli særlig stor for de over 80 år.   

Rapporten «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner» er basert på en undersøkelse gjort blant Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner av ProAge ved Sturla Bjerkaker. 

Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. Frivillige organisasjoner som rekrutterer og holder på seniorer som frivillige, har stort utbytte av deres erfaringer og innsats. Mens det har vært vanlig å tenke på eldre mennesker som mottakere av frivillige «tjenester», har deres egne bidrag som frivillige tidligere fått mindre oppmerksomhet 

Seniorer er en aktiv gruppe i frivilligheten.I følge Frivillighet Norges Frivillighetsbarometerer det en større andel blant de over 60 som gjør frivillig arbeid ofte – det vil si minst 5 timer hver måned – enn i resten av befolkningen.  

Organisasjonene i undersøkelsen svarer at eldre er en ressurs og at eldre sitter på erfaringer og kunnskaper som kommer godt med i nær sagt enhver frivillig sammenheng. Seniorene er stabile, har høy tillit og er til å stole på.93 % av organisasjonene i undersøkelsen mener at det ikke er noe hos dem som hindrer folk over 62 år å bli frivillige i deres organisasjon. 

83% svarer i undersøkelsen at seniorer er viktige i tillitsverv, for eksempel i styrer i frivillige organisasjoner. Det framheves sterkt at eldre medlemmer også er viktige for å utføre andre praktiske frivillige oppgaver – oppgaver som alltid er viktige for å holde foreninger og lag i gang.  

Halvparten av organisasjonene i undersøkelsen har en plan om å rekruttere flere eldre, og mange av respondentene mener det ikke er vanskelig å rekruttere eldre. «… Vi har stort sett mange nok frivillige seniorer». «De hører om oss fra sine venner som er frivillige medlemmer her, eller fra vårt nettverk, eller har sett vår annonse på Frivillig.no», svarer noen av respondentene.  

Samtidig viser Frivillighetsbarometeret at blant de som ikke allerede er frivillige fra før har bare 12 % blitt forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid. 

– Selv om det er lett å få med eldre som frivillige bør organisasjonene være bevisst på at det også er mange som ikke blir spurt. Folk som har et mindre sosialt nettverk bør også få mulighet til å være med, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen  

– Folkehelse handler om å fremme god livskvalitet, ikke bare om å unngå sykdom. Dette innebærer blant annet å kunne delta i samfunnets felleskap og oppleve sosial støtte.En åpen rekrutteringskanal som Frivillig.no kan være et godt utgangspunkt for økt deltakelse i frivillig sektor, sier Slotterøy Johnsen.   

– I anledning 1. oktober og verdensdagen for eldre inviterevi til en frivillighet for alle. Vi håper mange eldre vil ta en titt på Frivillig.no og vurdere frivillig innsats i en organisasjon i tiden fremover, avslutter Slotterøy Johnsen. 

  • Se rapporten «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner» her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom