Fafo

Seminar 28. november: Vil nye forslag vinne fram i kampen mot sosial dumping?

Del

Støre-regjeringen har lovet en «storrengjøring» i arbeidslivet. Bekjempelse av sosial dumping og a-krim står sentralt. Nå har nye forslag kommet på bordet. Hva mener stortingets politikere og partene om forslagene – og hva mener de ellers bør gjøres og prioriteres?

Deler av arbeidslivet sliter fremdeles med elendige lønns- og arbeidsvilkår og arbeidslivskriminalitet (a-krim). Regjeringen har derfor kommet med forslag til to handlingsplaner mot sosial dumping og en start på en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Til vårt seminar kommer fire politikere fra Stortingets arbeids- og sosialkomité for å vurdere forslagene, og si noe om hva de ønsker å prioritere. Fem representanter for arbeidslivets egne partsorganisasjoner deltar også.

Tøffe nok i tøffe tider?

Det er til sammen 35 tiltak i den nye handlingsplanen mot sosial dumping. På enkelte områder foreslår regjeringen styrket innsats i 2023. Samtidig omtales statsbudsjettet som «svært stramt». Innenfor transportsektoren er det foreslått 39 tiltak. Fra fagbevegelsen etterlyses det imidlertid tøffere krav.

Ulike regjeringer har siden 2006 hatt handlingsplaner og strategier mot useriøs og kriminell virksomhet i arbeidslivet. Én viktig erfaring fra årene som har gått, er at nye tiltak og reguleringer ikke er nok. Etterlevelse og håndheving er avgjørende.

Så er spørsmålene: finnes det penger til å jobbe effektivt mot sosial dumping? Hva er viktigst å prioritere?

Én modell for å styre det hele?

Noe av målsettingen med den nye norgesmodellen er at bedriftene får ett sett nasjonale regler å forholde seg til.

Kommunesektoren er likevel opptatt av å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne anskaffelser. Hvordan ser man for seg at dette kan løses?


Programmet vårt

Seminaret arrangeres i Fafos eget auditorium på Grønland i Oslo, mandag 28. november 2022 fra klokka 14 til 16. Påmelding og strømmetilgang via vår seminarside.

Programmet vil være som følger:

1. Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

2. Innspill fra

  • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO
  • Marius Træland, forhandlingssjef, Yrkestrafikkforbundet
  • Lin Andrea Gulbrandsen, samfunnspolitisk rådgiver, YS
  • Steinar Krogstad, andre nestleder, LO
  • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS

3. Kaffepause

4. Samtale mellom

  • Kirsti Bergstø, SV, leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
  • Per Olaf Lundteigen, Sp, første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
  • Tuva Moflag, Ap, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité
  • Anna Molberg, H, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité

5. Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Seminaret strømmes direkteVideokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Sluttrapport: Matbransje-avtale ga drahjelp for sunnere ingredienser2.2.2023 05:30:00 CET | Presseinvitasjon

I 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold». Avtalen varte fram til desember 2021 og involverte på tampen 97 aktører. Overordnet mål var å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen og å øke sunnere ingredienser. Fafos evaluering viser at aktørene har definert befolkningshelse som et strategisk mål i en eller annen form, og at intensjonsavtalen gir drahjelp og retning i dette arbeidet.

Fafofrokost: Hvem skal levere velferdstjenestene?8.11.2022 15:39:01 CET | Presseinvitasjon

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafofrokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom