Kulturrådet

Seks scenekunstkompanier får kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet

Del

Scenekunstkompaniene Vinge/Müller, Fiksdal Dans, De Utvalgte, Mia Habib Productions, Elle Sofe Company og 71 bodies får kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet de neste fire årene.

Elle Sofe Company er et av de nye kompaniene på ordningen i denne runden. Her fra forestilllingen "The answer is Land" fra 2021. (Foto: Antero Hein)
Elle Sofe Company er et av de nye kompaniene på ordningen i denne runden. Her fra forestilllingen "The answer is Land" fra 2021. (Foto: Antero Hein)

– Vi har jobbet oss gjennom en rekordstor søkerliste med svært mange godt kvalifiserte søkere. Vi har i dag mange flere sterke scenekunstkompanier enn Kulturrådets ordning gir rom til, og det er mange viktige kunstnerskap som nå blir stående utenfor ordningen, sier Peder Horgen, som er rådsmedlem og leder for Kulturrådets faglige utvalg for dans.

– Samtidig er vi stolte over den tildelingslisten vi i dag kan legge fram, der også nye kunstnerskap slipper til, sier Siri Broch Johansen, som er leder for Kulturrådets faglige utvalg for teater. – Vi ser fram til å følge disse seks kompaniene de neste fire årene.

Kunstnerskapsstøtten behandles av de faglige utvalgene for dans og teater i felles møte, og i tillegg til de kunstfaglige vurderingene er det et mål at ordningen skal løfte frem både etablerte og nye kunstnerskap, og sikre både sjangermangfold og geografisk spredning.

Disponible midler i ordningen utgjøres av midlene som frigis fra de kompanier som hvert år fullfører sin støtteperiode. Etter at kunstnerskapsordningen avløste basisfinansieringen for noen år tilbake, har nesten ingen kompanier fått direkte fornyet støtte. I denne runden har fagutvalgene valgt å gi muligheten til to nye kunstnerskap i sterk utvikling; Elle Sofe Company og 71 bodies. Ett kompani som tidligere ikke har fått fornyet sin støtte, har nå fått plass igjen i ordningen; De Utvalgte. Samtidig ble hele tre kompanier denne gangen prioritert til direkte fornyet støtte: Fiksdal Dans, Mia Habib Production og Vinge/Müller.

Bredt mangfoldsperspektiv og spennende kunstnerskap
Elle Sofe Company i Troms og Finnmark drives av den samiske koreografen og regissøren Elle Sofe Sara. Hun har tatt dansekunsten sin inn på både filmlerretet og teaterscenen,og hun var kunstnerisk profil under Festspillene i Nord-Norge 2020-2021. – Elle Sofe Sara har et naturligurfolksperspektiv i kunstnerskapet sitt, og henter fram igjen bevegelsesmønstre som ble borte under fornorskingen av den samiske kulturen. Kunstnerskapet hennes er sterkt forankret i hennes egen bakgrunn, og på samme tid globalt og universelt, sier Horgen.

71 bodies i Vestland er et kompani stiftet av danseren Daniel Mariblanca, som nylig ble tildelt Heddaprisen for ‘Beste danseforestilling’ for forestillingen In First Person. – 71 bodies er grenseløst inkluderende, og gjennom multidisiplinære forestillinger bidrar de til kunnskap om marginaliserte posisjoner og inviterer til et stort fellesskap. Det er varmt, vakkert og dypt menneskelig, sier Horgen.

De Utvalgte i Viken består av scenekunstnerne Kari Holtan, Boya Bøckman, Torbjørn Davidsen og Anne Holtan. De arbeider med samtidsteater, og var tidligere inne på basisfinansieringen før de gikk ut av ordningen for ett år siden. – Jeg er glad for at De Utvalgte har kommet tilbake med en svært sterk søknad og en tydelig vilje til utvikling i kunstnerskapet, sier Horgen. – De har mange spennende prosjekter som vil utvikles parallelt over tid.

Fiksdal Dans Stiftelse i Oslo er koreografen Ingri Fiksdals kompani. Forestillingene hennes er fremført på scener over hele verden. – Ingri Fiksdal har et stort formidlingsnettverk og en høy produksjonstakt, sier Horgen. – Nå videreutvikler hun seg på flere plan, og vil bl.a. inkludere flere kunstneriske stemmer, fokusere mer på å nå et bredere publikum, og spille mer i offentlige rom og for barn og unge, sier Horgen.

Mia Habib Productions i Rogaland er kompaniet til danseren og koreografen Mia Habib. Habib betrakter koreografi som en sosial praksis, og arbeider ofte med store grupper amatører og profesjonelle. – Mia Habib opererer over et vidt spenn av formater, fra masse-forestillinger ute i offentlige rom til soloer i folks private hjem. Et nomadisk perspektiv og en generøs interesse for mennesker på veien, kommer til syne i arbeidene hennes, sier Horgen.

Stiftelsen Vinge Müller i Oslo drives av Vegard Vinge og Ida Müller. – Vinge/Müller er i en særstilling i norsk teater, også når det gjelder internasjonal anerkjennelse, sier Horgen. – De jobber med omfattende og uberegnelige prosesser og er en viktig drivkraft og inspirasjon i scenekunsten i dag.

Får støtte i fire år
Kultur- og likestillingsdepartementet har varslet at de jobber med en egen ordning for etablerte scenekunstkompanier.

– Vi ønsker å kunne se vår ordning i sammenheng med hva departementet oppretter, slik at Kulturrådet og Kulturdepartementet til sammen forvalter denne sektoren på best mulig måte. Vi velger derfor å ikke binde opp ressursene våre for langt frem i tid, og gir ingen av kompaniene mer enn fire års støtte på kunstnerskapsordningen i denne omgang, sier Siri Broch Johansen.

Dette er tildelingene:

Søker

Bostedsfylke

Vedtak 2023

Vedtak 2024

Vedtak 2025

Vedtak 2026

Fiksdal Dans Stiftelse

Oslo

3 200 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

71 Bodies / Daniel Mariblanca

Vestland

2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

De Utvalgte

Viken

3 100 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Elle Sofe Company

Troms og Finnmark

2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Stiftelsen Vinge/Muller

Oslo

3 400 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Mia Habib Productions

Rogaland

3 000 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

Med forbehold om budsjettsituasjonen ser det ut til at det ikke vil være tilgjengelige midler til disposisjon i ordningen neste år. Neste søknadsrunde blir dermed først i 2024.

Kulturrådets faglige utvalg består av representanter fra kunstfeltene, og Kulturrådet har et strengt habilitetsreglement. Til behandlingen kom det inn habilitetsinnsigelser fra en søker, og ved starten av møtet ble Siri Broch Johansen, Magnus Myhr og Jens Jeffry Trinidad erklært inhabile til behandlingen av søknaden fra Traavik.info. Jens Jeffry Trinidad ble også erklært inhabil til behandlingen av søknadene fra Panta Rei og Ines Belli. Magnus Myhr var inhabil til behandlingen av søknaden fra Runa Skolseg. Petter Width Kristiansen var inhabil til behandlingen av søknaden fra Vinge/Müller, mens både Siri Broch Johansen og Peder Horgen var inhabile til behandlingen av søknaden fra Pia Maria Roll. Harald Beharie var tidligere funnet inhabil til hele behandlingsrunden. Les mer om Kulturrådets habilitetsreglement her.

Kontakter

Bilder

Elle Sofe Company er et av de nye kompaniene på ordningen i denne runden. Her fra forestilllingen "The answer is Land" fra 2021. (Foto: Antero Hein)
Elle Sofe Company er et av de nye kompaniene på ordningen i denne runden. Her fra forestilllingen "The answer is Land" fra 2021. (Foto: Antero Hein)
Last ned bilde
Peder Horgen, leder i Kulturrådets faglige utvalg for dans. (Foto: Trym Schade Warloe)
Peder Horgen, leder i Kulturrådets faglige utvalg for dans. (Foto: Trym Schade Warloe)
Last ned bilde
Siri Broch Johansen, leder i Kulturrådets faglige utvalg for teater. (Foto: Aslak Mikal Mienna)
Siri Broch Johansen, leder i Kulturrådets faglige utvalg for teater. (Foto: Aslak Mikal Mienna)
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg pressemeldinger fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom