Bane NOR

Se påskearbeidene på jernbanen landet rundt

Del

Gjennom hele påskeferien ble det gjort nødvendig vedlikeholdsarbeid og utbygging i områder som til daglig har tett togtrafikk. Påskearbeidet gikk etter planen og her er videoer og oversikter over hva som ble gjort.

Fra Follobanen i påsken. Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR
Fra Follobanen i påsken. Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR

Siden fredag 3. april har det pågått arbeid på norsk jernbane. Mens nordmenn har måttet holde seg hjemme denne påsken på grunn av koronaepidemien, har Bane NOR hatt ca. 1100 arbeidere i sving for å utføre helt nødvendig vedlikeholdsarbeid og arbeid for å opprettholde fremdriften i våre utbyggingsprosjekter.

– Først og fremst ønsker jeg å berømme den innsatsen som har blitt gjort i påsken. Entreprenører, leverandører og egne ansatte har stått på gjennom hele uken. Arbeidet i påsken har vært planlagt i lang tid, og selv om det så mørkt ut en stund da koronatiltakene fra helsemyndighetene satte inn, har vi fått gjort alt vi planla, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Koronatiltak

Regjeringen og Stortinget kom før påske med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang gjennom koronakrisen. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er rammet av krisen, og det har derfor vært viktig for oss i Bane NOR å opprettholde aktiviteten i arbeidet, også i påsken. Med hensyn til Koronaviruset har arbeiderne vært underlagt annerledes og strengere regler for samarbeid, hygiene og samlinger enn det de normalt er vant til.

– Det har gått veldig bra med jernbanen så langt i koronakrisen. Vi har greid å opprettholde hele jernbanenettet i Norge og vi har klart å gjennomføre det planlagte arbeidet i påsken. Det gjelder å utnytte tiden effektivt når togene står, og det er vi godt fornøyde med å ha fått til, sier Frimannslund.

Hva gjorde vi i påsken?

Bane NOR har sammen med våre samarbeidspartnere utført følgende arbeid gjennom påsken.

Follobanen og Østfoldbanen

53 selskaper har deltatt med å holde hjulene i gang i Follobaneprosjektet i påskeuken. Ved Oslo S og på Ski stasjon har det pågått omfattende anleggsarbeid knyttet til byggingen av Norges største samferdselsprosjekt. 

På strekningen Sandbukta–Moss–Såstad ble to planoverganger oppgradert i Rygge, og ved Carlberg Gaard ble det utført rørarbeid. I tillegg har arbeidet denne påsken lagt et viktig fundament for senere arbeid i utbyggingen av nytt dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Se video av arbeid ved Dilling her.

I Fredrikstad har vi hevet Grønli bru. I tillegg har vi utført diverse vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen.

Den største jobben på Østfoldbanen foregikk på Bekkelaget. Her har vi skiftet ut sviller på en strekning på om lag 800 meter. I tillegg har det pågått forberedende fjellsikring for ny støttemur som skal bygges. Det ble også foretatt grunnundersøkelser (graving) bl.a. for å kartlegge miljøforurensning. Video og intervjuer her, både Grønli og Bekkelaget.

Drammenbanen/Askerbanen

I den 10,7 km lange Lieråsen tunnel har vi blant annet skiftet sporveksler i tunnelen i tillegg til forberedelser til sommerens arbeid. Vi har skiftet skinner og sviller på brua over Lierelva og boret fundamenter for nye master til kontaktledning på strekningen Lier–Brakerøya. Det blir saktekjøring for togene mellom Lieråsen og Brakerøya de kommende dagene, dette på grunn av sporstabilisering. Det er kun snakk om få minutters forsinkelser, og skal etter planen oppheves fra og med mandag 20. april. 

Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen, har det pågått signalarbeid på Høvik stasjon. Vi har startet bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn, og på Askerbanen har det blitt gjort sporarbeid gjennom påsken.

Også på Spikkestadbanen ble det utført arbeid, både i sporet, bl.a. utskifting av skinnekapp, sliping og sveis. Mesta utførte også fjellrensk og fjellsikring.

Vestfoldbanen

I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen har vi i påsken jobbet med en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er faset inn et nytt koblingshus på høyspenningsanlegget for kjørestrøm, i tillegg har vi oppgradert eksisterende skjermbasert trafikkstyringssystem ved Drammen stasjon.

Videre har vi bygd midlertidige føringsveier for strømkabler ved Drammen stasjon. Føringsveiene er ca 140 meter kabelkanaler i betong som blir liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

Dovrebanen, Trøndelag

Ved Ler stasjon har det i hele påsken pågått arbeid ved anlegget «Ler kryssingsspor» sør for Trondheim. I løpet av arbeidsdøgnene er det montert to nye bruer over ei lokal elv, perrongen er forlenget til 125 meter, sporet er hevet, og det er montert ny kjøreledning på strekningen.

Ler kryssingsspor åpner i løpet av sommeren, med et nytt og forlenget kryssingsspor, som kan håndtere lange godstog på opptil 650 meter. Dette vil være med på å skape større fleksibilitet på strekningen, og godstogene kan da kjøre på strekningen uten tidstap. Ler kryssinsspor - slik foregikk arbeidet.

Gjøvikbanen

3-6. april foregikk det også mye anleggsarbeid ved Gjøvik stasjon, knyttet til det nye anlegget for hensetting (parkering) av FLIRT-tog.

Alt av planlagt arbeid, graving for nye kabelføringer som ledd i forberedelse til flytting av innkjørsignalet til Gjøvik stasjon, ble utført i påsken.

Tettpakket program i Påskepukken. Se også videoer fra Ler og Dilling, lenke fra teksten
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

91656565

Bilder

Fra Follobanen i påsken. Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR
Fra Follobanen i påsken. Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR
Last ned bilde
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom