Sbanken ASA

Sbanken ASA tar markedsandeler innen fondssparing i fjerde kvartal

Del

Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

Satser smart: Sbanken-sjef Øyvind Thomassen har i fjerde kvartal 2019 igangsatt flere nye initiativ som gjør at banken vil dra mer nytte av sin eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Med bakgrunn i det, lar han bankens finansielle mål stå uendret.
Satser smart: Sbanken-sjef Øyvind Thomassen har i fjerde kvartal 2019 igangsatt flere nye initiativ som gjør at banken vil dra mer nytte av sin eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Med bakgrunn i det, lar han bankens finansielle mål stå uendret.

Utlånsvekst for året endte på 2,9 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 81,5 milliarder kroner, sammenlignet med 79,2 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 10,0 prosent i kvartalet og 12,5 prosent justert for engangseffekter. For 2019 som helhet ble avkastning på egenkapitalen 11,4 prosent.

Høydepunkter:

  • Positiv utvikling i rentemargin
  • Høy vekst i fondssparing – 5,7 % markedsandel
  • Sterk kapitalsituasjon – 15,6 % ren kjernekapital
  • Utbytte økt til 1,90 kroner per aksje

- Sbanken har i dette kvartalet kapret markedsandeler innen fondssparing og fortsatt utrullingen av produkttilbudet til små- og mellomstore bedrifter. Banken går nå inn i en fase hvor vi skal dra mer nytte av vår eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Vi har initiert et kostnadsprogram som inkluderer en reduksjon i bemanningen innen årsslutt 2020. Vi endrer ikke våre finansielle mål, men ved å gjennomføre endringene vi nå iverksetter, vil en egenkapitalavkastning på 14,0 prosent være innen rekkevidde i 2022, sier Øyvind Thomassen, daglig leder.

Netto renteinntekter økte til 429,1 (362,1) millioner kroner, i hovedsak som følge av økt rentemargin. Rentemarginen i kvartalet var 1,81 prosent, opp fra 1,56 prosent i fjerde kvartal 2018.

Driftskostnadene var 219,8 millioner kroner, negativt påvirket av 23,5 millioner kroner i nedskriving av immaterielle eiendeler og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen. Justert for engangseffekter var driftskostnadene 186,5 millioner kroner. Netto tap utgjorde 49,8 millioner kroner, hvorav 17,4 millioner kroner vedrørte et engangssalg av en portefølje med misligholdte lån. Tapsgraden i kvartalet var 0,24 prosent, mens den underliggende tapsgraden var 0,16 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,6 prosent, opp 0,6 prosentpoeng fra tredje kvartal 2019, en kjernekapitaldekning på 17,5 prosent og en total kapitaldekning på 19,9 prosent. Kapitalandelene er basert på foreslått utbytte, og inkluderer 70,1 prosent av resultat etter skatt for 2019.

- Utsiktene til norsk økonomi er gode og med de endringene vi nå gjør, står Sbanken unikt posisjonert til å kapre mulighetene foran oss, avslutter Thomassen.

Kontaktdetaljer:

Investor Relations:
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt:
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Kontakter

Bilder

Satser smart: Sbanken-sjef Øyvind Thomassen har i fjerde kvartal 2019 igangsatt flere nye initiativ som gjør at banken vil dra mer nytte av sin eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Med bakgrunn i det, lar han bankens finansielle mål stå uendret.
Satser smart: Sbanken-sjef Øyvind Thomassen har i fjerde kvartal 2019 igangsatt flere nye initiativ som gjør at banken vil dra mer nytte av sin eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet. Med bakgrunn i det, lar han bankens finansielle mål stå uendret.
Last ned bilde

Om Sbanken ASA

Sbanken ASA
Sbanken ASA
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

Om Sbanken ASA

Sbanken er norske kunders favorittbank. Hver dag utfordrer og innoverer banken på vegne av alle norske bankkunder, og nøler ikke med å ta en kamp. Banken er heldigital, uten filialer og holder til i Bergen. Sbanken tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og småbedrifter, og har i dag over 460 000 kunder og nær 400 medarbeidere. Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.

For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg pressemeldinger fra Sbanken ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sbanken ASA

Sbankens Q1-resultater kjennetegnet av lave tap og overkapitalisering11.5.2021 07:03:50 CEST | Pressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 242,9 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 239,0 millioner kroner i første kvartal 2020. Netto renteinntekter ble redusert med 45,9 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 0,2 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 10,7 prosent. Justert for overskuddskapital over kapitalmål var egenkapitalavkastningen 14,3 prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom