Satser på standardisering i kommunene

Del

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene. – NKF har lenge blitt invitert inn i standardiseringskomiteer hos Standard Norge. Samarbeidsavtalen vi nå har signert gir imidlertid rom for mer strategisk samarbeid, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har nettopp inngått en samarbeidsavtale. Målet er å sikre målrettet og strategisk samarbeid om utvikling av standarder for varer og tjenester levert av og til kommunene. 

– NKF har i mange år hatt et godt samarbeid med Standard Norge. Dette har imidlertid vært knyttet til enkeltsaker, eksempelvis Steg og leveranser i en byggeprosess. Samarbeidsavtalen gir nå rammer for at vi kan jobbe mer strategisk med utvikling av standarder. Dette vil være en naturlig forlengelse av den kunnskapsdelingen av beste praksis som kommunene allerede bidrar til, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF: – Arbeidet med å utvikle og implementere standarder handler også om at kommunene blir mer profesjonelle bestillere, og bedre i stand til å bruke innkjøpsmakten sin overfor leverandørene. Dette er til nytte for alle parter, også for innbyggerne, da standardene gir en referanse for hva man kan forvente av kvalitet og funksjonalitet på varer og tjenester. Gode standarder kan også bidra til å nå viktige mål som reduserte kostnader, forbedret miljø og økt sikkerhet

– Vi er glade for samarbeidsavtalen vi nå har inngått med NKF. Det å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som noen tror. Standardisering foregår i et samspill mellom private og offentlige aktører, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard, forteller Jacob Mehus adm.dir. i Standard Norge: – Ofte er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder, og utvikling av standarder sammen med kommunene er viktig på en rekke områder. Det kan handle om kommunal eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling, vei og annen infrastruktur for å nevne noe. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med NKF.

Nøkkelord

Kontakter

Rune Aale-Hansen, adm. dir., Norsk Kommunalteknisk Forening
rune.aale-hansen@kommunalteknikk.no / 413 17 563

Jacob Mehus, adm. dir., Standard Norge
jme@standard.no / 470 15 702

Sindre Haarr, kommunikasjonsrådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening
sindre.haarr@kommunalteknikk.no / 99 15 14 28

Bilder

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser. Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer, der 95% av norske kommuner er representert. Over 800 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

 

Standard Norge

Standard Norge er en privat medlemsorganisasjon som utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom standardisering samarbeider vi nært med næringsliv og offentlig sektor for å spre kunnskap, sikre trygghet og lønnsomhet og bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger. Standard Norge er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom