Samferdselsdepartementet

Sandnes er Årets trafikksikkerhetskommune 2022

Del

– For å bedre trafikksikkerheten i hele landet, er vi helt avhengig av lokalt engasjement. Sandnes kommune har over flere år vist et slikt engasjement, og det har gitt resultater. Kommunen har jobbet målrettet og systematisk i sitt arbeid for å bedre trafikksikkerheten, og er et godt forbilde. Jeg er glad for å kunne kåre Sandnes kommune som Årets trafikksikkerhetskommune, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Sandnes kommune ved ordfører Stanley Wirak mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: SD/Frøydis Tornøe.
Sandnes kommune ved ordfører Stanley Wirak mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: SD/Frøydis Tornøe.

I år deler Samferdselsdepartementet ut trafikksikkerhetsprisen "Årets trafikksikkerhetskommune" for 11. året på rad. Prisen er på én million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier Nygård.

Begrunnelse for valg av Sandnes kommune

Kommunen arbeider bredt og tverrsektorielt i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Sandnes har særlig vektlagt trafikksikker skolevei, der alle 21 skoler i kommunen har fått etablert hjertesoner. Dette er viktige tiltak for økt trafikksikkerhet for barn og unge på og rundt skolene. Samtidig er dette avgjørende for å øke andelen som går eller sykler til skolen. I tillegg arbeider kommunen med å stimulere til trafikksikkerhetsopplæring i barnehager.

Sandnes kommune har en trafikksikkerhetsplan som forankres politisk i kommunestyret og formannskapet. I tillegg har kommunen etablert tverrfaglig samarbeid med andre aktører som fylkeskommunen og Trygg Trafikk i sitt trafikksikkerhetsarbeid, og de viser både initiativ og engasjement i dette arbeidet. Sandnes kommune har i flere år vært godkjent som «Trafikksikker kommune».

Juryens vurderingskriterier

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen 11 forslag til kandidater. Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Vegtilsynet,  Statens havarikommisjon, fylkeskommunene og Trygg Trafikk.

Kriteriene som juryen har vektet er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere
Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gikk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune. Fredrikstad kommune fikk prisen i 2018, i 2019 fikk Nord-Aurdal kommune prisen, i 2020 gikk prisen til Rollag kommune, mens det i 2021 var Bømlo kommune som ble Årets trafikksikkerhetskommune.

Nøkkelord

Bilder

Sandnes kommune ved ordfører Stanley Wirak mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: SD/Frøydis Tornøe.
Sandnes kommune ved ordfører Stanley Wirak mottar trafikksikkerhetspris fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: SD/Frøydis Tornøe.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom