Omsorgsbygg Oslo KF

Samspiller om Oslo storbylegevakt

Del

Omsorgsbygg og Skanska har signert kontrakt for Oslo storbylegevakt. De skal sammen med prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen samspille for å videreutvikle forprosjektet frem til for gjennomføring av storbylegevakten.

Tore Fredriksen fra Omsorgsbygg og Ståle Rød fra Skanska er begge glade for å ha signert kontrakten om samspillsentreprise.
Tore Fredriksen fra Omsorgsbygg og Ståle Rød fra Skanska er begge glade for å ha signert kontrakten om samspillsentreprise.

Storbylegevakten skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

 - Vi er godt i gang med forprosjektet til storbylegevakten, og denne kontrakten sikrer en god videreutvikling i den fasen vi er i nå. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal være godt å komme til. Samtidig skal det bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm.dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Tore Fredriksen.


Ferdig i 2023
- Vi er veldig glade for å ha blitt vist tilliten til å være med realisere Oslo Storbylegevakt, som når det står ferdig vil ha stor betydning for alle som bor i hovedstaden vår. Prosjektet er i tråd med vår visjon om å bygge for et bedre samfunn, og et prosjekt hvor vi får brukt vår kompetanse på grønn bygging og miljøvennlig byggeplass. Det er også et strategisk viktig prosjekt for sykehusbyggeren Skanska, og vi ser frem til å utnytte og utvikle kompetansen vi har opparbeidet oss på helse- og sykehusbygg sammen med samhandlingspartnere i fasen vi nå skal inn i, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød. 


Storbylegevakten er ca 26.000 m2 stor, med et tilstøtende underjordisk parkeringshus på ca 4.400 m2, samt omlegging av internveier og kryss. Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus, og skal være i full operativ drift i 2023. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig og ambisiøs miljøprofil, og målet er å bygge storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Storbylegevakten skal bygges som passivhus og med målsetning om å oppnå graden «Excellent» i BREEAM.

 
Mål om avtale om totalentreprise
Prosjektet gjennomføres som en som en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Etter endt samspillsfase med Skanska er målsettingen å inngå avtale om totalentreprise for gjennomføring av ny storbylegevakt. Samspillsfasen varer i underkant av ett år for å sikre et godt omforent underlag før gjennomføringsfasen.

Denne kontrakten inneholder i tillegg til samspillsfase, også opsjon på forberedende arbeider som rigg, omlegging av teknisk infrastruktur, riving av to bygg og etablering av vei.

- Dette er et stort og komplekst prosjekt av typen vi ønsker oss, og som passer vår forretningsstrategi. Vi er glade for at det er valgt en gjennomføringsmodell der kunde og leverandør samhandler med tillit og åpenhet om å definere og levere på felles prosjektmålsetninger, og hvor vi får utnyttet vår kompetanse og erfaring i en tidlig fase for å finne de beste løsningene sammen med kunden. Jeg vil også berømme Omsorgsbygg for en profesjonell og forutsigbar tilbudsprosess. Vi gleder oss til å komme i gang! sier konserndirektør for Byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen

Samspillsfasen starter umiddelbart etter kontraktsignering.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tore Fredriksen fra Omsorgsbygg og Ståle Rød fra Skanska er begge glade for å ha signert kontrakten om samspillsentreprise.
Tore Fredriksen fra Omsorgsbygg og Ståle Rød fra Skanska er begge glade for å ha signert kontrakten om samspillsentreprise.
Last ned bilde

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom