Norske Shell

Sammenslåing Norske Shell – BG Norge

Del

Den globale integrasjonsprosessen mellom Shell og BG-gruppen har gått som planlagt, etter at sammenslåingen av de to selskapene ble godkjent i februar i år. I Norge omfatter dette BG Norge og A/S Norske Shell. Det sammenslåtte selskapet vil operere feltene Ormen Lange, Draugen, Knarr og Gaupe på norsk sokkel.

I utviklingen av en ny felles organisasjon blir overlappende roller i de to selskapene slått sammen. Det er også tatt hensyn til olje- og gassindustriens grunnleggende kostnadsutfordringer og at A/S Norske Shell er på vei ut av en periode med stor prosjektaktivitet som krevde en større og mer kompleks organisasjon.

Etter konsultasjon med ansattes representanter og fagforeninger er detaljene for den fremtidige sammenslåtte organisasjonen delt med de ansatte i dag. Det totale antallet stillinger i de to selskapene er 820. Dette blir nå redusert med omlag 140 stillinger. Alle ansatte har fått mulighet til å søke på sluttpakker.

- Dette er utfordrende og krevende for oss alle, men endringene er nødvendige for å sikre vår konkurransekraft. A/S Norske Shell vil fortsatt være en aktiv operatør på norsk sokkel og ha kapasitet til å kunne påta oss fremtidige utfordringer, sier administrerende direktør Tor Arnesen i A/S Norske Shell.

Tiltakene som annonseres i dag er en del av den globale prosessen i forbindelse med sammenslåingen av de to selskapene. Det er tidligere kommunisert at synergier ville føre til en antatt reduksjon på omlag 2 800 stillinger. Det er nå klart at reduksjonene på verdensbasis vil omfatte mer enn 5 000 stillinger. Tiltakene kommer for å sikre Shells konkurranseevne i en situasjon der prisen på olje og gass har vært lavere i lengre tid enn forventet.

Kontakter

Om Norske Shell

Norske Shell
Norske Shell
Tankveien 1
4098 Tananger

+47 51693000http://www.shell.no

Shell har vært i aktiv i Norge i 110 år. Med sin kjernevirksomhet innenfor naturgass er selskapet i dag operatør for Ormen Lange, medeier i Troll og teknisk tjenesteyter for daglig drift av Nyhamna prosessanlegg. 

I tillegg er Shell aktiv partner i CCS-initiativene Northern Lights og Teknologisenteret Mongstad, tilbyr el-lading gjennom Shell Recharge Solutions, og er gjennom Shell Ventures medeier i en rekke norske teknologibedrifter, inkludert batteriselskapet Corvus Energy. Vi søker også aktivt muligheter innenfor fornybart og renere energiløsninger i Norge med fokus på havvind, hydrogen og biofuels.  

Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune.

Følg pressemeldinger fra Norske Shell

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Shell på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske Shell

Fem millioner tonn CO2 fanget og lagret13.7.2020 08:00:00 CEST | Pressemelding

På under fem år har Shell sitt karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada, fanget og lagret fem millioner tonn CO2, til betydelig lavere kostnad enn forventet. Fem millioner tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra omkring 1,25 millioner biler. Kostnaden for drift av anlegget i Canada er omlag 35 prosent lavere enn opprinnelig estimert, og utbyggingskostnadene ville vært omlag 30 prosent lavere om anlegget ble bygget i dag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom