Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sammenhengende vær i Nord-Europa skaper utfordringer i et fornybart kraftsystem

Del

Nye analyser fra NVE viser at det er lite vind i år med lite nedbør, og mye vind når det er mye nedbør. De sammenfallende variasjonene i værforhold kan gi utfordringer for både det norske og det europeiske kraftsystemet da vind- og solkraft får en stadig større andel av produksjonskapasiteten. Det viser en ny rapport fra NVE som ser på hvordan været påvirker kraftproduksjonen.

- I forbindelse med denne rapporten har vi utviklet og forbedret datagrunnlaget for væravhengig kraftproduksjon og kraftforbruk. Rapporten gir mer innsikt i ulike værfenomener og hvordan disse kan påvirke kraftsystemet i Nord-Europa i tiden fremover. Rapporten er et grunnlag for å kunne gjøre flere typer analyser senere som belyser utviklingen i kraftsystemet i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i Energiavdelingen i NVE. 

Rapporten viser analyser av noen situasjoner hvor variasjon i vær kan skape utfordringer for kraftsystemet. For eksempel kan variasjon i vær skape situasjoner der høyt kraftforbruk sammenfaller med lite produksjon fra vind og solI motsatt fall kan været føre til mye uregulerbar kraftproduksjon samtidig som kraftforbruket er lavt. Lignende vær mellom naboland forsterker effekten av værperioder på kraftsystemet. 

Her kan du laste ned rapporten: Det svinger mer med fornybar strøm. 

Her er noen av funnene i rapporten: 

I år med lite vannkrafttilsig er vindkraftproduksjonen lav og det er kaldt 

Vannkraftproduksjonen er avhengig av tilsig, og i år med lite nedbør kan være utfordrende for kraftsystemet. Nedbør kommer med lavtrykk, og med disse følger også vind. I motsatt fall har vi høytrykk, med lite eller ingen vind og nedbør. Derfor har år med lite tilsig ofte lavere vindkraftproduksjon. I slike perioder er det ofte kaldere enn normalt. Høyere kraftforbruk og mindre tilgang på fornybar kraft kan svekke energibalansen i disse årene. 

Norge er et langstrakt land med stor variasjon i vær mellom regionene 

Vindkraftproduksjon i Sør-Norge sammenfaller mer med vindkraft i andre regioner rundt Nordsjøen enn i Nord-Norge. Siden det ofte blåser samtidig i nærliggende områder, vil dette føre til mye uregulerbar kraft når det er mye vind rundt Nordsjøen. I slike perioder blåser det ikke mer enn normalt i Nord-Norge. Det betyr at ulik geografisk plassering av vindkraftverk i Norge kan gi en jevnere tilgang til vindkraftproduksjon.  

 

Det produseres mer vindkraft på vinteren når kraftforbruket er høyt, men i dagene med høyest kraftforbruk blåser det ikke mye 

Sesongvariasjonen for vindkraft og kraftforbruk er lik. Både vindkraftproduksjon og kraftforbruk er høyere om vinteren enn om sommerenDet blåser imidlertid lite på veldig kalde vinterdager når det er høyt strømforbruk. Tørt og kaldt vær med lite vind er typisk når det ligger et høytrykk over Nord-Europa. I slike perioder vil regulerbar vannkraft spille en veldig viktig rolle. 

Raske fall i vind- og solkraft vil stille kraftsystemet overfor nye utfordringer med å klare å levere nok fleksibilitet på kort tid 

Kraftproduksjon fra sol- og vind kan variere mye innenfor korte tidsintervaller, innenfor en time. De store variasjonene og særlig de raske reduksjonene er krevende for kraftsystemet fordi det kan bli utfordrende å opprettholde momentan balanse mellom produksjon og forbruk. Batterier og forbrukerfleksibilitet er godt egnet til å jevne ut slike raske variasjoner og vi ser at kraftsystemet vil komme til å trenge store mengder av denne type nye fleksibilitetsressurser i årene framover. 

 

Kontakter

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202

Maria Sidelnikova, rådgiver
mobil: 980 16 533

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom