Helse Sør-Øst RHF

Sammen om å hjelpe ungdom som faller utenfor

Del

Noen ungdommer strever mer enn andre, og det er ikke alltid det finnes et godt nok tilbud i kommunen, hos fastlegen eller på sykehuset. Men når de ulike helseaktørene samarbeider, er det flere som kan få hjelp.

Foto: Helse Sør-Øst RHF
Foto: Helse Sør-Øst RHF

Tilbudet til disse ungdommene skal bli bedre, og i Vestre Viken er det opprettet seks team som skal jobbe med ungdom som har sammensatte utfordringer og behov. Istedenfor at ungdom henvises mellom kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, barnevern og andre hjelpeinstanser, skal disse jobbe sammen om å gi et tilbud.

– Før jobbet vi hver for oss om å hjelpe disse ungdommene. Nå skal vi jobbe sammen, sier Mona Grindrud. Hun er spesialrådgiver ved BUPA Vestre Viken.

Modellen i Vestre Viken kalles FACT Ung, og den legger opp til å gi ungdom fleksible, oppsøkende og helhetlige tjenester. Ungdommene skal få tilbud om hjelp der de bor, og teamet reiser gjerne hjem til ungdommene eller de kan møtes på annen arena ungdommen ønsker.

Tilbudet trer i kraft fra 1. september, og alle kommunene i Vestre Vikens dekningsområde er med. Det er 22 kommuner med ulik størrelse og utfordringer.

– Det stor forskjell på Bærum og Flå, men vi skal uansett jobbe tverrfaglig og tverretatlig og ut fra de samme prinsippene, sier Grindrud.

– Dette er et godt eksempel på samhandling. Her ser vi at helsetjenesten tilpasser seg brukernes sammensatte behov – og ikke motsatt, sier avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun sier at dette er en utvikling vi ser mer og mer av.

55 årsverk vil være tilknyttet FACT Ung i Vestre Viken, fordelt på seks team. Halvparten vil være ansatt i kommunene og halvparten vil være ansatt i helseforetaket.

Mona Grindrud er opptatt av at kommunene og helseforetaket skal være likeverdige samarbeidspartnere, og de ansatte i kommunene skal ha like mye å si som de ansatte på sykehuset.

– Her skal vi ikke snakke om første- og andrelinjetjenesten, men skape et samlet tilbud basert på ungdommenes behov, sier Grindrud.

Tidligere er det etablert FACT-team for voksne mange steder, og erfaringen er gode. Modellen fører til mindre bruk av tvang og færre innleggelser. I tillegg har færre pasienter depressive symptomer og lavere selvmordsrisiko.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Helse Sør-Øst RHF
Foto: Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Spesialrådgiver ved BUPA Vestre Viken, Mona Grindrud Foto: Vestre Viken HF
Spesialrådgiver ved BUPA Vestre Viken, Mona Grindrud Foto: Vestre Viken HF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom