Samferdselsdepartementet

Samferdselspakke for Kristiansands-regionen fase 2 klar for utbygging

Del

– Med den nye fasen av bypakken får Kristiansands-regionen både et veiløft og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansands-regionen fase 2.

I fase 2 prioriteres gjennomføringen av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. Prosjektet er viktig for utvikling av et robust veisystem i Kristiansands-regionen med sammenhengende standard og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Veisystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand er i dag overbelastet i rushperioder. Med denne utbyggingen blir reisehverdagen enklere og bedre for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.

Anleggsstart i 2021

Utbyggingen gir bedre adkomst til ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhavn, sentrum vest og til rv. 9. Videre omfatter prosjektet løsninger for kollektivtrafikk og sykkelekspressvei. Det er lagt opp til anleggsstart i 2021, og det er ventet at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2026, går det fram av forslaget.

I bypakken er det også lagt til grunn at midler skal gå til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange, trafikksikkerhet og eventuelt også mindre veiutbedringer.

I rushperioder er veisystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i dag overbelastet. Det medfører forsinkelser på veinettet inn og ut av Kristiansand sentrum, for gjennomgående trafikk på E18/E39, og for trafikken inn til Norge via ferjer på E39. Få omkjøringsmuligheter gjør veinettet i Kristiansand sentrum svært sårbart for hendelser som trafikkulykker og uforutsett trafikkstans.

Innkrevingen av bompenger i de eksisterende bomstasjonene i Kristiansand ble stanset den 1. januar 2021, men vil starte opp igjen ved at Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2. Det er ikke lagt opp til etablering av nye bomstasjoner.

Se også: Prop. 95 S (2020 – 2021) – Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom