Samferdselsdepartementet

Samferdselsministerens sommartur – dag 5

Del

Fredag 9. august avsluttar samferdselsminister Dale årets sommartur. Trafikktryggleik på skuleveg, ny teknologi og grøn skipsfart, eit nytt konsept for kortreist mat, bedriftsbesøk og Stad skipstunnel står på programmet. Det inkluderer togtur på Dovrebanen, orientering med Nye Veier om prosjekta E6 Gudbrandsdalen og E6 Ulsberg-Melhus, og bedriftsbesøk i Sunndalsøra og Vestnes.

Dagen startar på Valderøy barneskule utanfor Ålesund. Der skal samferdselsminister Dale delta på ei markering i samband med at Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) har fått stønad til sikring av skuleveg for elevane. Neste post på programmet er Kongsberg Maritime i Ålesund. Temaet er teknologi og grøn skipsfart.

Deretter går turen til Volda. Først skal samferdselsministeren vitje Volda Maskin. Han skal òg markere opninga av Bazpoint Volda, ein sentral for kortreist mat der kundar kan hente varene dei har kjøpt direkte frå lokale produsentar.

I Vanylven skal Dale vitje Sibelco Nordic, ei verksemd som bidrar til reduksjon av klimagassutslepp ved levering av mineralet olivien til råjernproduksjon. Dagen blir avslutta ved Åheim. Her skal Kystverket informere om status for prosjektet Stad skipstunnel.  

Detaljar for dagen:

09.00   Markering av trafikktryggleikstiltak på skuleveg til Valderøy skule – oppmøte ved skulens hovudinngang, Øvstevegen 19, Valderøy  

09.50   Teknologi og grøn skipsfart på Kongsberg Maritime i Ålesund – oppmøte i NMK-bygget, Borgundvegen 340, Ålesund

12.00   Vitje Volda Maskin AS – oppmøte hos verksemda i Furene 42, Volda

13.15   Opningsmarkering for Bazpoint Volda, eit nytt konsept for kortreist mat – oppmøte bak Coop Mega i Hamnegata 12, Volda

15.20   Vitje Sibelco Nordic AS, som leverer mineral til klimavennleg råjernproduksjon – oppmøte hos verksemda i Åheim i Vanylven

16.30   Orientering av Kystverket om Stad skipstunnel – oppmøte på Kvilehytta, Åheim

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen – mobiltelefon: 905 11 667, e-post. edvard.andersen@sd.dep.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom