Samferdselsdepartementet

Samferdselsministerens sommartur – dag 5

Del

Fredag 9. august avsluttar samferdselsminister Dale årets sommartur. Trafikktryggleik på skuleveg, ny teknologi og grøn skipsfart, eit nytt konsept for kortreist mat, bedriftsbesøk og Stad skipstunnel står på programmet. Det inkluderer togtur på Dovrebanen, orientering med Nye Veier om prosjekta E6 Gudbrandsdalen og E6 Ulsberg-Melhus, og bedriftsbesøk i Sunndalsøra og Vestnes.

Dagen startar på Valderøy barneskule utanfor Ålesund. Der skal samferdselsminister Dale delta på ei markering i samband med at Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) har fått stønad til sikring av skuleveg for elevane. Neste post på programmet er Kongsberg Maritime i Ålesund. Temaet er teknologi og grøn skipsfart.

Deretter går turen til Volda. Først skal samferdselsministeren vitje Volda Maskin. Han skal òg markere opninga av Bazpoint Volda, ein sentral for kortreist mat der kundar kan hente varene dei har kjøpt direkte frå lokale produsentar.

I Vanylven skal Dale vitje Sibelco Nordic, ei verksemd som bidrar til reduksjon av klimagassutslepp ved levering av mineralet olivien til råjernproduksjon. Dagen blir avslutta ved Åheim. Her skal Kystverket informere om status for prosjektet Stad skipstunnel.  

Detaljar for dagen:

09.00   Markering av trafikktryggleikstiltak på skuleveg til Valderøy skule – oppmøte ved skulens hovudinngang, Øvstevegen 19, Valderøy  

09.50   Teknologi og grøn skipsfart på Kongsberg Maritime i Ålesund – oppmøte i NMK-bygget, Borgundvegen 340, Ålesund

12.00   Vitje Volda Maskin AS – oppmøte hos verksemda i Furene 42, Volda

13.15   Opningsmarkering for Bazpoint Volda, eit nytt konsept for kortreist mat – oppmøte bak Coop Mega i Hamnegata 12, Volda

15.20   Vitje Sibelco Nordic AS, som leverer mineral til klimavennleg råjernproduksjon – oppmøte hos verksemda i Åheim i Vanylven

16.30   Orientering av Kystverket om Stad skipstunnel – oppmøte på Kvilehytta, Åheim

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen – mobiltelefon: 905 11 667, e-post. edvard.andersen@sd.dep.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom