Samferdselsdepartementet

Samferdselsministerens sommartur – dag 4

Del

Torsdag 8. august skal samferdselsminister Dale reise gjennom tre nye fylke på sommarturen – Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal. På programmet står mellom anna togtur på Dovrebanen, orientering og synfaring i regi av Nye Veier om prosjekta E6 Gudbrandsdalen og E6 Ulsberg-Melhus, og bedriftsbesøk i Sunndalsøra og Vestnes.

Torsdag 8. august startar programmet på Otta stasjon. Der vil Nye Veier informere om E6 Gudbrandsdalen, som er vegstrekninga frå Øyer til Otta. Frå Otta stasjon tar han toget til Oppdal. Tema for turen er kva for planar SJ Norge har for togtilboda når selskapet overtar drifta i 2020. Journalistar som ønskjer å bli med på turen må sjølv kjøpe billettar.

Programmet held fram på Berkåk. Der vil Nye Veier informere om E6 Ulsberg-Melhus. Samferdselsministeren vil delta på synfaring på prosjektet mellom Berkåk og Ulsberg. Deretter køyrer Dale til Sunndalsøra, der han skal vitje Grytnes Entreprenør AS, som er ei verksemd innan bygg og anlegg. Siste post på programmet er Baatbryggeriet AS i Vestnes, der det blir orientering om verksemda.

Detaljar for dagen:
10.45   Nye Veier informerer om E6 Gudbrandsdalen – oppmøte på Otta stasjon

11.31   Togtur frå Otta til Oppdal – SJs planar for togtilbodet i Trafikkpakke 2: Nord – oppmøte på Otta stasjon

13.30   Orientering og synfaring i regi av Nye Veier om E6 Ulsberg-Melhus - oppmøte på Berkåk (kryss E6 og Fv700, møtested på torget vis-á-vis Esso

17.00   Vitjing hos Grytnes Entreprenør AS – oppmøte i Naustvegen 4, Sunndalsøra

20.00   Orientering om verksemda til Baatbryggeriet – oppmøte i Kråkenesveien 7 A, Vestnes.

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen, mobiltelefon: 905 11 667, e-post. edvard.andersen@sd.dep.no

Se pressemelding om samferdselsministerens sommartur 2019.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 202026.2.2020 08:16:51 CETPressemelding

– Å sørge for god trafikksikkerhet er noe av det viktigste jeg gjør som samferdselsminister. Men i dette arbeidet må vi alle bidra, og lokalt engasjement er svært viktig. Med tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom