Samferdselsdepartementet

Samferdselsministerens sommartur – dag 4

Del

Torsdag 8. august skal samferdselsminister Dale reise gjennom tre nye fylke på sommarturen – Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal. På programmet står mellom anna togtur på Dovrebanen, orientering og synfaring i regi av Nye Veier om prosjekta E6 Gudbrandsdalen og E6 Ulsberg-Melhus, og bedriftsbesøk i Sunndalsøra og Vestnes.

Torsdag 8. august startar programmet på Otta stasjon. Der vil Nye Veier informere om E6 Gudbrandsdalen, som er vegstrekninga frå Øyer til Otta. Frå Otta stasjon tar han toget til Oppdal. Tema for turen er kva for planar SJ Norge har for togtilboda når selskapet overtar drifta i 2020. Journalistar som ønskjer å bli med på turen må sjølv kjøpe billettar.

Programmet held fram på Berkåk. Der vil Nye Veier informere om E6 Ulsberg-Melhus. Samferdselsministeren vil delta på synfaring på prosjektet mellom Berkåk og Ulsberg. Deretter køyrer Dale til Sunndalsøra, der han skal vitje Grytnes Entreprenør AS, som er ei verksemd innan bygg og anlegg. Siste post på programmet er Baatbryggeriet AS i Vestnes, der det blir orientering om verksemda.

Detaljar for dagen:
10.45   Nye Veier informerer om E6 Gudbrandsdalen – oppmøte på Otta stasjon

11.31   Togtur frå Otta til Oppdal – SJs planar for togtilbodet i Trafikkpakke 2: Nord – oppmøte på Otta stasjon

13.30   Orientering og synfaring i regi av Nye Veier om E6 Ulsberg-Melhus - oppmøte på Berkåk (kryss E6 og Fv700, møtested på torget vis-á-vis Esso

17.00   Vitjing hos Grytnes Entreprenør AS – oppmøte i Naustvegen 4, Sunndalsøra

20.00   Orientering om verksemda til Baatbryggeriet – oppmøte i Kråkenesveien 7 A, Vestnes.

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen, mobiltelefon: 905 11 667, e-post. edvard.andersen@sd.dep.no

Se pressemelding om samferdselsministerens sommartur 2019.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom