Samferdselsdepartementet

Samferdselsministerens sommartur – dag 4

Del

Torsdag 8. august skal samferdselsminister Dale reise gjennom tre nye fylke på sommarturen – Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal. På programmet står mellom anna togtur på Dovrebanen, orientering og synfaring i regi av Nye Veier om prosjekta E6 Gudbrandsdalen og E6 Ulsberg-Melhus, og bedriftsbesøk i Sunndalsøra og Vestnes.

Torsdag 8. august startar programmet på Otta stasjon. Der vil Nye Veier informere om E6 Gudbrandsdalen, som er vegstrekninga frå Øyer til Otta. Frå Otta stasjon tar han toget til Oppdal. Tema for turen er kva for planar SJ Norge har for togtilboda når selskapet overtar drifta i 2020. Journalistar som ønskjer å bli med på turen må sjølv kjøpe billettar.

Programmet held fram på Berkåk. Der vil Nye Veier informere om E6 Ulsberg-Melhus. Samferdselsministeren vil delta på synfaring på prosjektet mellom Berkåk og Ulsberg. Deretter køyrer Dale til Sunndalsøra, der han skal vitje Grytnes Entreprenør AS, som er ei verksemd innan bygg og anlegg. Siste post på programmet er Baatbryggeriet AS i Vestnes, der det blir orientering om verksemda.

Detaljar for dagen:
10.45   Nye Veier informerer om E6 Gudbrandsdalen – oppmøte på Otta stasjon

11.31   Togtur frå Otta til Oppdal – SJs planar for togtilbodet i Trafikkpakke 2: Nord – oppmøte på Otta stasjon

13.30   Orientering og synfaring i regi av Nye Veier om E6 Ulsberg-Melhus - oppmøte på Berkåk (kryss E6 og Fv700, møtested på torget vis-á-vis Esso

17.00   Vitjing hos Grytnes Entreprenør AS – oppmøte i Naustvegen 4, Sunndalsøra

20.00   Orientering om verksemda til Baatbryggeriet – oppmøte i Kråkenesveien 7 A, Vestnes.

Pressekontakt for dagen er kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen, mobiltelefon: 905 11 667, e-post. edvard.andersen@sd.dep.no

Se pressemelding om samferdselsministerens sommartur 2019.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom