Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren vil ha økt trygghet på sjøen: Kan bli generelle fartsgrenser for fritidsbåter

Del

Samferdselsdepartementet sender nå et forslag til forskrift om fartsgrenser på sjøen på høring. Blant annet blir det foreslått å innføre en generell fartsgrense for fritidsbåter, noe som ikke finnes i dag.

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen. Jeg tror at en generell fartsgrense kan bidra til en bedre og tryggere opplevelse for de som bruker sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tre former for fartsregulering

Forslaget innebærer tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

  • En generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser,
  • En generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land som vil gjelde for førere av fritidsbåter
  • Lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder

I tillegg kan kommunen blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov. Vannscootere er fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for vannscootere.

Lokale behov

– Vi ønsker å gjøre det enklere å få oversikt over fartsgrenser til sjøs. Vi må samtidig ivareta de lokale behovene for regulering, for kysten er lang og variert, det må vi ta hensyn til, sier samferdselsministeren.

For næringsbåter er det foreslått at staten fastsetter geografisk avgrensede fartsforskrifter der det er behov. Selv om det er staten som eventuelt fastsetter slike forskrifter, vil de måtte utformes i god dialog med kommunene.

Rapport på høring

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket har utredet behovet for fartsgrenser for fritidsbåter og næringsbåter, og har utarbeidet forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet 14. august, og denne rapporten sendes nå på høring. Høringsfristen er 25. november 2020.

– Jeg håper på mange gode innspill i denne prosessen som vi kan ta med oss i den endelige beslutningen, sier Hareide.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen23.10.2020 11:45:00 CESTPressemelding

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom