Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren til Innlandet 1. juli 2020

Del

Samferdselsminister Knut Arild Hareide reiser til Innlandet for å delta på åpning av ny E6-strekning, befare vei- og jernbaneprosjekter, møte lokalpolitikere og næringsliv, og motta et surfebrett. Pressen er velkommen til delta på å være med på store deler av programmet.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Programmet for dagen ser slik ut:

Kl. 08.30-09.30 - InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika

Kl. 08.40-09.10: Befaring i minibuss anleggsområde for ny Tangen stasjon, tilkomstvei til Tangenvika bru og andre tilpasninger i regi av Bane NOR. Oppmøte: Bane NORs rigg i Espavegen 13, Tangen

Kl. 09.10-09.30: Orientering på riggen i Espavegen 13 om Bane NORs videre arbeid med prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika og innspill fra NHO, lokalpolitikere og representanter fra næringsliv.

Krav til verneutstyr og smitteverntiltak gjør at det kan være begrenset med plass. Presse som ønsker å delta, må melde seg på i forkant til Bane NORs Birgitte Langballe, tlf.nr.: 90990729, e-post: birgitte.langballe@banenor.no.

Journalister og fotografer oppfordres til å opplyse om de ønsker å delta på befaring og/eller seansen på riggen i etterkant. Presse som vil på befaring, må opplyse om skonummer på grunn av krav til vernesko.  

Kl.10.20-11.00 - Riksvei 3/25

Kl.10.20-10.40: Elsykkeltur med Statens vegvesen på ny riksvei på mellom Tønsetkrysset (Chausseen 135, 60.827532 – 11.267767) og Ånestad kontrollstasjon (Myklegard), med orientering om prosjektet Riksvei 3/25 Løten-Elverum. Ved dårlig vær blir det tur med minibuss på strekningen.

Kl.10.40-10.45: Kort orientering ved Statens vegvesen om Ånestad kontrollstasjon

Kl.10.45-11.00: Innspill fra NHO, lokalpolitikere og bedrifter om behov for videre utbygging av riksvei 25 mot Hamar på Ånestad kontrollstasjon

Journalister som ønsker å delta på elsykkelturen med samferdselsministeren, må ta med egen sykkelhjelm. Ved dårlig vær stiller Statens vegvesen med minibuss på strekningen Tønsetkrysset -Ånestad.

Krav om vernetøy og ivaretakelse av smittevernhensyn gjør at det kan være begrenset med plass. Presse som ønsker å delta, må på forhånd melde seg på til Statens vegvesens kommunikasjonsrådgiver Erik Rebne Larsstuen, tlf.nr.: 958 42 248, e-post: erik.larsstuen@vegvesen.no.

Journalister og fotografer oppfordres til å opplyse om de ønsker å delta på sykkeltur og/eller seansen på Ånestad kontrollstasjon. De som skal sykle, må ha med egen sykkelhjelm.


Kl. 11.30-13.00 - Offisiell åpning av veistrekningen E6 Kåterud-Brumunddal

Se egen presseinvitasjon fra Nye Veier AS


Kl. 14.00-15.00 - Møte om E16 gjennom Fagernes og riksvei 4

Seansen arrangeres av NHO hos SINTEF Manufacturing i Enggata 40 på Raufoss. Lokalpolitikere, interesseorganisasjoner og næringsliv vil være til stede.

Presse som ønsker å delta, kan kontakte regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet, tlf.nr.: 99 64 75 02, e-post: Jon.kristiansen@nho.no


Kl. 15.30-16.00 - Overrekkelse av surfebrett ved Einafjorden

I en Dagsnytt 18-sending tidligere i år uttalte samferdselsminister Hareide at det ikke lages smittevernutstyr på Toten. Den uttalelsen viste seg å ikke stemme, for bedriften Less Emergency Equipment produserer slikt utstyr. Hareide beklaget og la seg flat som et surfebrett.

Ved Einafjorden møter samferdselsministeren Less Emergency Equipment og lokalpolitikere, deriblant Vestre Toten kommunes ordfører, som skal overrekke Hareide et surfebrett.

Oppmøtested: Eina stasjon    


Kontaktperson for statsråd Hareide på reisen i Innlandet: Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, tlf.: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no

Vel møtt!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Levanger1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Levanger likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom