Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren møter næringsliv og interesseorganisasjonar – vil ha innspel til ny NTP

Del

5. november møter samferdselsminister Jon Georg Dale næringsliv og interesseorganisasjonar. Hovudformålet er å få innspel om korleis neste NTP kan bidra til å nå viktige mål i samferdselspolitikken – mellom anna knytt til auka verdiskaping, det grøne skiftet og transporttryggleik.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

– Vi legg opp til brei involvering når vi skal utarbeide ny Nasjonal transportplan (NTP). I arbeidet framover med neste NTP skal vi finne løysingar som gjer oss mest mogleg samferdsel for pengane og som tener folk og næringsliv i heile landet godt. Rask og trygg transport gjer at vi kan ta heile landet i bruk. Vi veit også at transportsektoren må levere ein stor del av klima-løysingane Noreg har forplikta seg til. Eg ser difor fram til å møte representantar frå næringsliv og interesseorganisasjonar for å høyre kva dei meiner vil vere transportbehova i framtida og kva dei ser på som dei største utfordringane og mogelegheitene, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Invitasjonen til møtet er sendt til eit breitt utval av større organisasjonar innan mellom anna arbeids- og næringsliv, miljø og trafikktryggleik. Interessa for møtet er stor. Over 50 har meldt seg på til no.

PRIV. TIL RED.: Fleire detaljar: https://www.regjeringen.no/id2675738/

Nøkkelord

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom