Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren legg fram ny nasjonal luftfartsstrategi fredag 27. januar kl. 13

Del

Fredag 27. januar legg samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fram ein ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vil bli presentert på eit møte med aktørane i bransjen. Møtet vil vere ope for media.

Stortingsmeldinga «Berekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tek for seg utfordringar og moglegheiter i for norsk luftfart i eit tiårsperspektiv. Strategien gir ein samla gjennomgang av regjeringa sin politikk på luftfartsområdet og inneheld mål, verkemiddel og tiltak for ein berekraftig luftfart når gjeld klima- og miljø, sosiale høve, geografi og økonomi. Dronene sin plass i dagens og framtidas luftfart, vil også vere ein del av strategien

Statsråden er tilgjengeleg for intervju i etterkant av presentasjonen.

Stad: Hovedbølet Auditorium, Akersgata 64

Tid: 13.00

Pressekontakt:

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgjevar Kjell Brataas på e-post kbr@sd.dep.no, mobil 45 29 97 12 om du vil delta.

Presentasjonen blir streama.

Har du spørsmål du vil statsråden skal svare på i plenum, send ein e-post til kbr@sd.dep.no.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Krav om kortbetaling på alle nye ladestasjoner6.2.2023 16:09:13 CET | Pressemelding

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp av klimagasser, og for å nå de nasjonale klimamålene må disse utslippene reduseres kraftig. Et viktig bidrag er å elektrifisere veitransporten. Ladetilbudet langs veiene må derfor være godt utbygd, men det må også være enkelt å bruke. Derfor foreslår vi nå at det skal være mulig å betale med bankkort på alle nye ladestasjoner i 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas17.1.2023 11:13:39 CET | Pressemelding

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom