Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren har motteken rapport frå Statens vegvesen om null- og lågutsleppssoner i byområde

Del

- I juni 2021 gav Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjere ei vurdering av eit pilotprosjekt med nullutsleppssoner i nokre få byar. Vi har fått vurderinga, og må no ta stilling kva vi gjer vidare, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Noreg har som mål å redusere klimagassutsleppa med 50 til 55 prosent innan 2030, og transportsektoren må ta store delar av desse kutta. Derfor har Samferdselsdepartementet måtte sjå nærare på ulike verkemiddel for å redusere utslepp.

- Nullutsleppssoner og lågutsleppssoner er verkemiddel som vil kunne bidra til å nå Noregs klimamål og -forpliktingar, mellom anna fordi det kan bidra til ei raskare innfasing av nullutsleppskøyretøy, seier Nygård.

Oppdraget vart gitt etter at fleire norske byar har ønska å opprette nullutsleppssoner for å redusere utsleppa av klimagassar. Særleg Oslo og Bergen har etterspurt eit slikt verkemiddel. Statens vegvesen peiker på at det vil kunne krevje ei lovendring for å etablere nullutsleppssoner.

I oppdraget til Statens vegvesen ble det også forespurt om ein kunne sjå nærare på vilkåra for lågutsleppssonane, slik at desse også kan opprettast med hensyn til klima.

Kommunane kan i dag fastsetje ein lågutsleppssone av omsyn til lokal luft. Ein av konklusjonane frå Statens vegvesen er at det vil være mogeleg å justere/myke opp vilkåra slik at lågutslippssonar kan opprettast av omsyn til klima.

- Eg har no fått rapporten frå Statens vegvesen, og vi vil vurdere saka nærare før det vert tatt stilling til ein vidare prosess, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli bedre og enklere å lade bilen8.12.2022 18:53:05 CET | Pressemelding

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Det betyr at mye av biltransporten må over på strøm, både for personer og varer. Ladetilbudet langs veiene må derfor være godt utbygd og enkelt å bruke. Med ladestrategien tar regjeringen grep om hvordan vi skal utvikle ladetilbudet framover for å sikre nettopp dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Avinor har vedtatt bygging av ny lufthavn: - En gledens dag for Bodø7.12.2022 16:06:01 CET | Pressemelding

– Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen. Dette er en etterlengtet dag for Bodø kommune og hele Nordland, og jeg gleder meg på deres vegne over denne litt tidlige julegaven, sier samferdselsminister, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp5.12.2022 12:34:34 CET | Pressemelding

– Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren. Vi har blant annet bedt dem begynne arbeidet med å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, og se på regelverket knyttet til sjåførenes arbeidstid. De får også en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving, samt legge til rette for kompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom