Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren har besvart over 230 spørsmål fra Stortinget om ny Nasjonal transportplan

Del

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) har transport- og kommunikasjonskomiteen stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide over 260 skriftlige spørsmål. Nå er over 230 av dem besvart.

Spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren blir fortløpende publisert på Samferdselsdepartementets nettsider: regjeringen.no/ntp-svar

– Alle transportplaner som ulike regjeringer har lagt fram for Stortinget, har fått mye oppmerksomhet. Spørsmålene jeg får og besvarer, bidrar til å utdype og oppklare spørsmål om kostnader, prioriteringer og andre forhold. Det er med på å sikre at Stortinget har et godt grunnlag for å behandle denne stortingsmeldingen på en god og grundig måte, sier samferdselsminister Hareide.

Stortingets arbeid med ny NTP

Når transport- og kommunikasjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid med den nye transportplanen, vil komiteen komme med en innstilling. Her markerer partiene sine standpunkter, blant annet gjennom merknader, forslag fra mindretall og komiteens tilrådning. Komiteens tilrådning er de forslagene som et flertall fra komiteen støtter. Innstillingen blir behandlet i Stortinget. Stortinget kan gjennom slike vedtak blant annet be regjeringen om å gjøre endringer og tilføyelser i oppfølgingen av transportplanen.

På Stortingets nettsider kan du følge den videre behandlingen av Nasjonal transportplan 2022–2033: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83145

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom