Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dales program under Arendalsuka

Del

Her er statsråd Jon Georg Dale sitt program for Arendalsuka:

Mandag 12. august

10:45: Dale står for den offisielle åpningen av Samferdselsteltet – en felles møteplass under Arendalsuka for alle med interesse for transport og samferdsel. Teltet står foran det gamle rådhuset i Arendal.

12:30: Dale deltar på Postens demonstrasjon av fremtidens posttilbud i en digital tid. På Kløckers plass, midt i Arendal sentrum.

14:00: Kåring av Norges smarteste by. Arrangement i regi av Statens vegvesen, Thon Hotel

20:00: Dale deltar i debatt på arrangementet "Debatt på TV - spiller det noen rolle?" i regi av Universitetet i Oslo, MS Sunnhordland, ved Batteriet

Tirsdag 13. august

08:00: Dale holder innlegg på frokostseminar i regi av Jernbanedirektoratet og Jernbanemuseet. Tema er nytenking og innovasjon i jernbanesektoren i lys av jernbanereformen. I tog på Arendal jernbanestasjon.

08:30: Dale holder innlegg på frokostseminar i regi av Nye Veier. Tema er eiutbygging i et bærekraftig perspektiv. Om bord i Statsraad Lemkuhl.

10:30: Dale innleder og er med i debatt om flyskam. Hva kan luftfartsindustrien bidra med for å redusere eget klimaavtrykk? I regi av NHO Luftfart, i Næringslivets Hus.

11:00: Dale deltar i debatt på Norske Havners seminar "Grønn Transport i det blå" med tema overføring av gods fra vei til sjø og bane. Om bord i fullriggeren Sørlandet

13:20: Dale deltar i debatt om elfly i regi av Widerøe. Thon Hotel

16:30: Dale deltar i debatt i regi av Arendalsuka sentralt: Bompenger - tar det livet av oss? I Arendal kultur- og rådhus.

20:30: Dale deltar på Veidekkes arrangement "Super Tuesday" – i debattduell om blant annet bompenger. På Clarion Hotel Tyholmen

Onsdag 14. august

10:00: Dale deltar i debatt om bærekraftig veibygging i framtiden i regi av Norconsult og AF-gruppen. Om bord i fullriggeren Sørlandet

11.40: Dale holder innlegg på Bane NORs seminar "Fremtidens jernbane er digital", på Clarion Hotel Tyholmen

13:00: Dale holder innlegg på Statens vegvesens seminar "Felles front mot arbeidslivskriminalitet". på Arendal kino

14:00: Dale holder innlegg på SWECOs seminar "Hvordan ser en smart og intelligent havn ut i fremtiden?", på Madam Reiersen

15:00: Dale står for åpningen av portalen Fairtransport.no, i regi av NLF i Samferdselsteltet

18:30: Dale holder innlegg på NLFs medlemsmøte, hos Bertel O. Steen.

Torsdag 15. august

09:00: Deltar i debatt i regi av Jernbaneforum Sør: Hvor er vyene for jernbanen? På Arendal bibliotek

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, tlf. 45 29 97 12 | e-post kjell.brataas@sd.dep.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kostnadsøkninger på Østfoldbanen: Uavhengige eksperter støtter tiltak fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om bedre planlegging24.9.2020 10:30:26 CESTPressemelding

- Jernbanen er inne i en periode med historisk satsing og utvikling. Det er en hovedoppgave å sørge for at vi får mest mulig jernbane for fellesskapets penger. For strekninger på Østfoldbanen har det vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, slik at vi kan unngå å komme i samme situasjon i fremtidige prosjekter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med tiltak som uavhengige eksperter støtter opp om, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom