Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dales program under Arendalsuka

Del

Her er statsråd Jon Georg Dale sitt program for Arendalsuka:

Mandag 12. august

10:45: Dale står for den offisielle åpningen av Samferdselsteltet – en felles møteplass under Arendalsuka for alle med interesse for transport og samferdsel. Teltet står foran det gamle rådhuset i Arendal.

12:30: Dale deltar på Postens demonstrasjon av fremtidens posttilbud i en digital tid. På Kløckers plass, midt i Arendal sentrum.

14:00: Kåring av Norges smarteste by. Arrangement i regi av Statens vegvesen, Thon Hotel

20:00: Dale deltar i debatt på arrangementet "Debatt på TV - spiller det noen rolle?" i regi av Universitetet i Oslo, MS Sunnhordland, ved Batteriet

Tirsdag 13. august

08:00: Dale holder innlegg på frokostseminar i regi av Jernbanedirektoratet og Jernbanemuseet. Tema er nytenking og innovasjon i jernbanesektoren i lys av jernbanereformen. I tog på Arendal jernbanestasjon.

08:30: Dale holder innlegg på frokostseminar i regi av Nye Veier. Tema er eiutbygging i et bærekraftig perspektiv. Om bord i Statsraad Lemkuhl.

10:30: Dale innleder og er med i debatt om flyskam. Hva kan luftfartsindustrien bidra med for å redusere eget klimaavtrykk? I regi av NHO Luftfart, i Næringslivets Hus.

11:00: Dale deltar i debatt på Norske Havners seminar "Grønn Transport i det blå" med tema overføring av gods fra vei til sjø og bane. Om bord i fullriggeren Sørlandet

13:20: Dale deltar i debatt om elfly i regi av Widerøe. Thon Hotel

16:30: Dale deltar i debatt i regi av Arendalsuka sentralt: Bompenger - tar det livet av oss? I Arendal kultur- og rådhus.

20:30: Dale deltar på Veidekkes arrangement "Super Tuesday" – i debattduell om blant annet bompenger. På Clarion Hotel Tyholmen

Onsdag 14. august

10:00: Dale deltar i debatt om bærekraftig veibygging i framtiden i regi av Norconsult og AF-gruppen. Om bord i fullriggeren Sørlandet

11.40: Dale holder innlegg på Bane NORs seminar "Fremtidens jernbane er digital", på Clarion Hotel Tyholmen

13:00: Dale holder innlegg på Statens vegvesens seminar "Felles front mot arbeidslivskriminalitet". på Arendal kino

14:00: Dale holder innlegg på SWECOs seminar "Hvordan ser en smart og intelligent havn ut i fremtiden?", på Madam Reiersen

15:00: Dale står for åpningen av portalen Fairtransport.no, i regi av NLF i Samferdselsteltet

18:30: Dale holder innlegg på NLFs medlemsmøte, hos Bertel O. Steen.

Torsdag 15. august

09:00: Deltar i debatt i regi av Jernbaneforum Sør: Hvor er vyene for jernbanen? På Arendal bibliotek

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, tlf. 45 29 97 12 | e-post kjell.brataas@sd.dep.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom