Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har motteke rapport frå Statens vegvesen om tunneltryggleik

Del

– Noreg er eitt av landa i Europa som har flest tunnelar. Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar, og tunnelane blir stadig tryggare. Statens vegvesen har no levert ein rapport til Samferdselsdepartementet om rutinane deira i samband med fleire steinras i tunnelar i sommar, seier Knut Arild Hareide.

- Vi tek tryggleik på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
- Vi tek tryggleik på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD

I rapporten er Statens vegvesen tydelege på at dei jobbar kontinuerleg med forbetring av rutinar og system som skal vareta tryggleiken i tunnelar. Denne gjennomgangen av rutinane har likevel vist at det er nokon manglar. Vegvesenet har også vurdert tiltak dei kan jobbe vidare med for å hindre farlege hendingar i tunnelar i tida framover.

Samferdselsdepartementet vil no oversende rapporten til Vegtilsynet. Dei vil sjå nærare på rapporten og kome med eventuelle merknadar.

- Vi tek tryggleik på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet. De har ansvaret for å føre tilsyn med norske vegar, og kan dette. Deira svar og merknadar blir viktige for oss i den videre oppfølginga overfor Statens vegvesen, seier samferdselsministeren.

Etter steinrasa i E39 Trodalstunnelen og rv. 5 Fjærlandstunnelen i sommar, bad Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om ei utgreiing og vurdering for å avdekke og forebygge steinras i tunnelar. Det er denne rapporten dei no har levert.

For meir informasjon, sjå:
- Rapporten frå Statens vegvesen.

Bilder

- Vi tek tryggleik på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
- Vi tek tryggleik på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom